Rgs
23
2016

Dalyvavimas būtinas

   Šių metų rugsėjo 29 d. 17.30 val kviečiame Medikonių kaimo gyventojus į susirinkimą  Medikonių Laisvalaikio salėje.

    Susirinkimo tema: Pakruojo rajono Medikonių kaimo vandens gerinimo įrenginių statyba ir vandentiekio tinklų rekonstrukcija.

     Projekto įgyvendinimo metu Medikonių kaime planuojama įrengti vandens gerinimo įrenginį, naują gręžinio siurblį, aliuminio druskos dozavimo sistemą, aptverti vandenvietės teritoriją segmentine tvora, rekonstruoti esamus vandentiekio tinklus.

   Susirinkime dalyvaus: Pakruojo rajono savivaldybės administracijos vadovai, seniūnijos atstovai, UAB „Pakruojo vandentiekis“ atstovai.

Seniūnija

Rgs
20
2016

Didieji Rozalimiečiai

   2017 m. Rozalimo miestelis minės 250 metų sukaktį nuo tos datos kada pirmą kartą buvo paminėtas Klovainių bažnyčios metrikų knygoje. Spėjama, kad tais metais Rozalime buvo pastatyta Švč. Mergelės Marijos vardo medinė bažnyčia ir įsteigta parapija.

   Artėjant šiai gražiai progai norime priminti mūsų kraštui nusipelniusius, čia gyvenusius žymius  žmones, reikšmingus įvykius. Publikacijų seriją pradėsime nuo žmonių – Didžių Rozalimiečių.

Stasys Stakelė

Knygnešys, žmonių gerbiamas „biedniokų kunigas“

                      Stasys Stakelė. Gimė 1862 m. liepos 4 d. Adoravos kaime (Panevėžio apskr.). Mirė 1930 m. spalio 27 d. Rozalime, čia ir palaidotas. Kunigas, kovotojas už lietuvybę. 1885 m. baigė Žeimaičių kunigų seminariją Kaune ir buvo įšventintas kunigu. Knygnešystės veiklą pradėjo pirmaisiais kunigavimo metais Švėkšnos parapijoje. Gabeno ir platino lietuvišką spaudą. 1890 m. vasario – 1892 m. balandžio mėn. buvco ištremtas į Kretingos vienuolyną. Po tremties dirbo Pasvalio parapijoje. Čia platino draudžiamą spaudą. Įsteigė slaptą mokyklą. Už lietuvišką veiklą pakartotinai ištremtas į Kretingos vienuolyną. Čia kartu su kunigu ir knygnešiu F. Leliu įsirengė draudžiamos spaudos sandėlius, organizavo knygnešių tinklą. Atlikęs bausmę, negavo darbo Žemaitijos vyskupijos parapijose, todėl išvyko į Vilniaus kraštą. Dirbo įvairiose Vilniaus parapijose. Visur stengėsi diegti lietuvybę, už tai buvo lenkų nekenčiamas ir persekiojamas. 1927 m. apsigyveno Rozalimo miestelyje.

   Informacija paruošta pagal G. Juodytės biografinį žinyną „Pakruojo krašto žmonės“, 2005.

   Daugiau informacijos:  http://www.spaudos.lt/Knygnesiai/S_Stakele.htm ,

http://www.xxiamzius.lt/numeriai/2004/03/10/zvil_01.html

 

Jonas Danauskas

Skulptorius iš Rozalimo

    Jonas Danauskas. Gimė 1855 m. liepos 23 d. Žiurkių kaime.  Mirė 1937 m. spalio 29 d. Moniūnų kaime. Palaidotas Rozalimo miestelio kapinėse. Dievdirbys. Ir jo senelis, ir tėvas buvo savamoksliai drožėjai, droždavę skulptūras koplytėlėms, „mūkeles“ kryžiams. Šešis mėnesius mokėsi Varšuvos bažnytinių reikmenų dirbtuvėse. Vėliau kartu su broliu Antanu nusipirko Moniūnų kaime33 ha žemės vienkiemį, pramintą Starkyje, ir ten įsikūrė. Darė skulptūras koplytėlėms, antkapiams, drožė altorius, beatliejus. Tapė ir paveikslus (aliejumi ant drobės). Paliko per 300 įvairių skulptūrų ir apie 150 paveikslų.

    Informacija paruošta pagal G. Juodytės biografinį žinyną „Pakruojo krašto žmonės“, 2005.

     Daugiau informacijos: http://ejournal.emokykla.lt/muziejus18/index.php?action%5B%5D=IArticleShow::showArticle(5516

Matas Grigonis

Vaikų rašytojas, vertėjas, pedagogas

          Matas Grigonis. Gimė 1889 m. spalio 3 d. Miškinių vienkiemyje (Novoaleksandrovsko apskr.). Mirė1971 m. sausio 7 d. Panevėžyje. Vaikų rašytojas, vertėjas, pedagogas.1907 m. baigė Vilniaus gimnaziją, mokytojavo Panevėžyje, Voroneže, Jaroslavlyje, Anykščiuose. 1925-1929 m. Rozalimo progimnazijos direktorius. Parašė ir1913 m. išleido pirmąją lietuvišką poezijos knygą „Kvietkelis“, Prozos ir poezijos knygeles „Vaikų draugas“ (1913), „Į vaikučių širdis“ (1936), „Žemuogės (1960) ir kt. Surinko ir paskelbė liaudies žaidimų, gyvulių ir paukščių garsažodžių rinkinius: „200 žaidimų“ (1911), „Vaikų žaidimai“ (1912), “Šeimyniškiems vakarėliams pramogėlė“ (1914), „Žaidimų vainikas“(1919).

   Informacija paruošta pagal G. Juodytės biografinį žinyną „Pakruojo krašto žmonės“, 2005.

 Daugiau informacijos: http://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=DOC_O_5747_1&biRecordId=2363

 

 

Rgs
19
2016

Foto konkursas

Rgs
19
2016

Nuo kitų metų – nauja mokesčio už atliekų tvarkymą skaičiavimo tvarka

   Liko keturi mėnesiai iki naujos mokesčio už atliekų tvarkymą skaičiavimo tvarkos įvedimo Lietuvoje. Vadovaujantis Vyriausybės nutarimu nuo 2017 metų savivaldybės privalės taikyti dvinarę vietinę rinkliavą už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą. Vietinės rinkliavos mokestį sudarys pastovioji dalis, būtina atliekų tvarkymo infrastruktūrai palaikyti ir kintamoji dalis, priklausanti nuo Atiduotų tvarkymui komunalinių atliekų kiekio.

Dvinarė vietinė rinkliava

  Šių metų balandžio mėnesį Vyriausybė patvirtino Vietinės rinkliavos ar kitos įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo taisykles, kurių pagrindiniais principais (surinkto mokesčio už atliekų tvarkymą turi pakakti padengti visoms Komunalinių atliekų tvarkymo sistemos organizavimo išlaidoms ir rinkliavos dydžiai turi būti nustatomi atskiroms Aplinkos ministerijos nustatytoms rinkliavos mokėtojų grupėms) privalo vadovautis savivaldybės įvedant naują vietinės rinkliavos mokestį.
Skaityti išsamiau »

Rgs
15
2016

„DĖL PRITARIMO UŽDARYTI ATLIEKŲ PRIĖMIMO PUNKTUS (ROZALIMO, LYGUMŲ, KLOVAINIŲ SENIŪNIJOSE) IR VISAS PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖJE ESANČIAS A IR B TIPO KONTEINERINES AIKŠTELES”

  2016 m. rugsėjo 29 d. vyksiančio Pakruojo rajono savyvaldybės tarybos posėdžio metu bus svarstomas klausimas dėl atliekų priėmimo punktų uždarymo

  Pakruojo rajono savivaldybės administracija 2015 m. gegužės 4 d. pateikė paraišką Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondui ir gavo tikslinę dotaciją pakuočių atliekų surinkimo iš gyvenamųjų namų priemonių (konteinerių) įsigijimui. Buvo nupirkta ir jau išdalinta Pakruojo rajono gyventojams 7465 vnt.120 l talpos konteinerių, skirtų stiklo pakuočių surinkimui ir 6228 vnt. 240 l talpos konteinerių, skirtų popieriaus, kartono, plastiko pakuočių surinkimui. Šiais konteineriais Pakruojo rajono gyventojai yra aprūpinti 100 procentų. Be to, VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras kartu su Šiaulių regiono savivaldybėmis ketina įgyvendinti projektą ,,Komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo infrastruktūros plėtra Šiaulių regione“. Pakruojo rajono savivaldybės taryba 2016 m. gegužės 26 d. sprendimu Nr. T- 186 ,,Dėl pritarimo įgyvendinti projektą ,,Komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo infrastruktūros plėtra Šiaulių regione“ pritarė projekto įgyvendinimui. Įgyvendinat šį projektą, Pakruojo rajono savivaldybė planuoja pastatyti didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelę UAB ,,Pakruojo komunalininkas“ teritorijoje.

  Kadangi gyventojai aprūpinti atliekų rūšiavimo priemonėmis ir bus pastatyta didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelė, kai kurie atliekų priėmimo punktai ir visos A (trys 1,1 m3  talpos konteineriai, skirti komunalinių atliekų surinkimui) ir B (trys 1,1 m3  talpos konteineriai, skirti komunalinių atliekų surinkimui ir trys 1,8 m3 talpos konteineriai, skirti stiklo, popieriaus ir plastiko surinkimui) tipo konteinerinės aikštelės  bus nereikalingos.  Dėl šios priežasties siūloma uždaryti Rozalimo, Lygumų, Klovainių seniūnijose esančius atliekų priėmimo punktus ir visas 17 konteinerinių aikštelių.

INFORMACIJA: Tarybos sprendimo projektas.

Rgs
14
2016

2011 m surašymo duomenys

  Pagal paskutinius Lietuvos Respublikos 2011 metų gyventojų ir būstų surašymo rezultatus (skelbtahttp://statistics.bookdesign.lt/dalis_10.pdf) seniūnijoje gyvena 2 764 gyventojai (vyrų – 1045, moterų – 1130). Rozalimo seniūnijos teritorijoje – 1 miestelis34 kaimai (iš jų 8 kaimai išnykę), 6 viensėdžiai (iš jų 4 – išnykę).

Rgs
14
2016

PRAŠYMAS LIGOS PAŠALPAI GAUTI: VIENĄ KARTĄ UŽPILDYK IR PAMIRŠK!

   Jau nuo 2016 m. rugpjūčio 16 d. galima užpildyti neterminuotą prašymą ligos ar slaugos pašalpai gauti, pagal kurį, žmogui susirgus ar slaugant šeimos narį, jam priklausanti ligos ar slaugos pašalpa bus skiriama automatiškai. Iki šiol prašymą skirti ligos pašalpą reikėjo teikti už kiekvieną nedarbingumo laikotarpį.

   Be to, naujajame prašyme nurodžius metais ankstesnę datą, nuo kurios prašoma pradėti skaičiuoti ir išmokėti ligos pašalpas, pašalpas galima gauti ir už ankstesnius laikotarpius, už kuriuos prašymai dar nebuvo pateikti.

   Siūlome nelaukti ir prašymą „Sodrai“ pateikti jau dabar – nepriklausomai nuo to, ar šiuo metu yra išduotas nedarbingumo pažymėjimas, ar ne.

   Kaip tai padaryti? Prašymą galima už pildyti internetu prisijungus prie asmeninės „Sodros“ paskyros gyventojui arba atvykus į „Sodros“ skyrių.

   Pateiktą prašymą patikslinti reikės tik tuo atveju, jeigu pageidausite pakeisti mokėjimo būdą, nurodyti kitą sąskaitą, į kurią būtų pervedama ligos pašalpa, ar patikslinti pasikeitusius kontaktinius duomenis. Skaityti išsamiau »

Rgs
05
2016

IX Lietuvos seniūnijų sporto žaidynės

  2016 m. IX Lietuvos  seniūnijų sporto žaidynėse antrame etape Radviliškyje  dalyvavo ir trys Rozalimo seniūnijos komandos, plius seniūnas individualioje rungtyje.

  Merginų krepšinio 3×3 komanda užėmė pirmąją vietą. Nugalėtojomis tapo: Vaida Kanišauskienė, Indrė Balnionytė, Vytautė Geleželytė.

  Vyrų krepšinio 3×3  komanda (amžiaus grupė 20-40 m.) varžybose užėmė antrąją vietą. Antros vietos laimėtojais tapo: Vytautas Kanišauskas, Mindaugas Daunoras, Arūnas Čepulis ir Tomas Misiūnas.

  Rozalimo seniūnijos seniūnas Vytautas Kanišauskas seniūnų trikovėje tapo nugalėtoju.

   Antro etapo varžybose taip pat dalyvavo vyrų krepšinio 3×3  komanda (amžiaus grupė 41 +).

  Merginų krepšinio 3×3 komanda, vyrų krepšinio 3×3  komanda (amžiaus grupė 20-40 m.) bei seniūnas dalyvaus finaliniame  Lietuvos  seniūnijų sporto žaidynių etape Kėdainiuose.

Seniūnijos informacija

Rgs
05
2016

Prekybininkų dėmesiui

      Šių metų rugsėjo 11 dieną Rozalimo Šv. M. Marijos parapijos bažnyčioje tradiciniai Švenčiausios Mergelės Marijos vardo atlaidai.

     Tikime, kad ši šventė sulauks ir prekybininkų dėmesio. Dėl leidimo prekiauti kviečiame kreiptis į Rozalimo seniūniją el. paštu rozalimas@pakruojis.lt.

Rgs
05
2016

Rozalimo Švč. Mergelės Marijos Vardo parapijos Senjorų namai šventė gimtadienį

    Rugsėjo 3 d. Rozalimo Švč. Mergelės Marijos Vardo parapijos Senjorų namai, pasipuošę balionais ir I. Budzevičienės kurtomis nuostabiomis gėlių kompozicijomis, šventė vienerių metų gimtadienį. Šia proga į šventę buvo pakviesti ten gyvenančių senjorų artimieji, giminės, gydytojos Virginija Kazlauskienė ir Monika Kazlauskienė su šeima, medicinos darbuotoja, lankanti senjorus, Rita Vitkienė, Rozalimo seniūnijos atstovai.

   Šventinį gimtadienį pasveikinimu pradėjo Senjorų namų direktorė Inesa Šaurskienė, gražius padėkos žodžius tarė, šiuo metu pavaduojanti direktorę, Vaida Danauskienė, parapijos kunigas Algirdas Žibėnas, bei Senjorų namų darbuotojos. Susirinkusiuosius gražiomis sutartinėmis pasveikino Medikonių moterų folkloro ansamblis „Medaina“, medicinos darbuotojos bei seniūnija.

  Po nuoširdžių sveikinimo kalbų, visi šventės dalyviai buvo pakviesti prie nuostabaus, pačių darbuotojų paruošto vaišių stalo.

Seniūnijos informacija

Older posts «