Kov
27
2017

Norintys keisti asbestinių stogų dangas – NMA laukiami balandį

   Nuo balandžio 18 d. Nacionalinėje mokėjimo agentūroje (NMA) bus pradėtos rinkti paraiškos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos sritį „Parama asbestinių stogų dangos keitimui“.
   Kaimo gyventojai, norintys gauti paramą savo gyvenamojo namo asbestinės stogo dangos keitimui, paraiškas NMA galės teikti iki gegužės 19 d.
   Šiam paraiškų rinkimo etapui skirta 2 252 130 Eur paramos lėšų.
   Būtina būti namo savininku ir jame deklaruoti gyvenamąją vietą
  Pagal minėtą veiklos sritį vienas pareiškėjas gali pateikti vieną paramos paraišką dėl vieno gyvenamojo namo per visą KPP įgyvendinimo laikotarpį. Pažymėtina, kad paraišką gali teikti ir tie pareiškėjai, kurie yra nebaigę įgyvendinti projekto pagal kitas KPP priemones, jeigu teisės aktuose nenumatyta kitaip.
 Paramos gali prašyti tik kaimo vietovėse gyvenamąjį namą turintys ir jame deklaravę savo gyvenamąją vietą pareiškėjai. Tačiau jei namas, kurio stogo dangą norima keisti, yra sodo bendrijos teritorijoje, parama negalės būti skiriama. Atkreiptinas dėmesys, kad nuo pat paraiškos pateikimo dienos iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos pareiškėjas turi likti gyvenamojo namo, kurio stogo danga keičiama, savininku bei toliau jame deklaruoti gyvenamąją vietą. Skaityti išsamiau »

Kov
23
2017

Pagerbtas šviesios atminties signataro Algirdo Ražausko (1952–2008) atminimas

  2017 m. kovo 22 d. signatarui Algirdui Ražauskui būtų sukakę 65-eri. Ta proga suorganizuotas renginys, skirtas Algirdui Ražauskui atminti.

Pakruojo rajono savivaldybės vadovai, Tarybos nariai, Signataro artimieji, buvę kolegos ir bičiuliai iš Žemės ūkio bendrovių asociacijos, Nepriklausomybės akto signatarų klubo, bendramoksliai, vietos bendruomenės, švietimo, žemės ūkio įstaigų atstovai susirinko prie signataro kapo, esančio Rozalimo kapinėse. Čia žodį tarė ilgametis A. Ražausko bičiulis ir bendražygis, Tarybos narys Emilijus Junevičius, savo kalbą baigęs retoriniu klausimu, kodėl pirmi išeina geriausieji. Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacijos prezidentas Petras Puskunigis prisiminė A. Ražausko nuopelnus Lietuvos žemės ūkiui, jo meilę ir tikėjimą paprastu žmogumi.

Vėliau iškilmingas renginys persikėlė į Žvirblonius, kur atidengtas paminklinis akmuo, žymintis signataro vardu pavadintą parką. Garbė atidengti paminklinį akmenį patikėta Pakruojo rajono savivaldybės merui Sauliui Gegieckui ir Nepriklausomybės akto signatarų klubo atstovui Jonui Liaučiui. Prie akmens į susirinkusius kreipėsi šviesios atminties signataro sūnus Ramūnas, kuris padėkojo už atminimo įamžinimą, už tai, kad jie turės tėčio, o vaikai – senelio parką.

Renginį baigė – Atminimo popietė Žvirblonių kultūros namuose.

Pakruojo r. savivaldybės informacija

Kov
17
2017

Kvietimas

Kov
14
2017

Kovo 11-oji Rozalime

   Kovo 10 d.  Rozalimo pagrindinės mokyklos moksleiviai Dominyka Juozaitytė (7 kl.) ir Tadas Gasparavičius (10 kl.) bei Rozalimo seniūnijos seniūno pavaduotoja Rasa Petravičienė lankėsi Seime. Rozalimiečiai atliko kasmetinę misiją – iškilmingame renginyje paėmė Nepriklausomybės Akto signatarui Algirdui Ražauskui skirtą gėlių puokštę. Po gėlių perdavimo ceremonijos Seime buvo surengta ekskursija, kartu su Joniškio jaunimo atstovais aplankytas Seimo narys Vitalijus Gailius.

Kovo 11 d. Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienos minėjimas Rozalime prasidėjo Šv. Mišiomis, po kurių buvo renkamasi prie Angelo paminklo – giedamas himnas, tariamos šventinės kalbos.   Išklausę nuoširdžių linkėjimų rozalimiečiai ir svečiai pajudėjo signataro Algirdo Ražausko kapo link, kur buvo padėtos gėlių kompozicijos, uždegtos žvakutės. Signataras pagerbtas tylos minute bei  šiltais prisiminimais apie jį. Šventinis minėjimas buvo tęsiamas Rozalimo kultūros namuose. Ansamblis „Sedula“ džiugino dainomis, o suaugusiųjų tetaro grupė, vadovaujama Danutės Juškienės, pristatė spektaklį – K. Sajos  ,,Džinsai“ (spektaklyje vaidina Ernestas Šlivinskas, Vilma Žeimienė, Alvydas Žuvininkas, Rasa Šaltmerienė).  Renginį vedė Justina Juškaitė.

Kultūros namų informacija

Kov
07
2017

,,Moliūgų paradas“

   Rozalimo miestelio bendruomenės taryba dovanoja moliūgų sėklas. Kviečiame ją pasėti savo daržo kamputyje. Lapkričio mėnesį, 2017 metais, organizuosime miestelio centre ,,Moliūgų paradą“, skirtą Rozalimo miestelio 250 metų jubiliejui. Kviečiame įsijungti ir aplinkinių kaimų, bendruomenių žmones. Ačiū Jums visiems!

Bendruomenės taryba

Kov
06
2017

Kovo 11 – oji

 

Kov
06
2017

Gyventojų pajamų ir turto deklaravimas

  Š.m. kovo 30 d., ketvirtadienį, į Rozalimo biblioteką atvyks Valstybinės mokesčių inspekcijos Pakruojo poskyrio specialistas ir padės gyventojams elektroniniu būdu deklaruoti pajamas ir turtą.

  Planuojančius deklaruoti  prašytume iš anksto užsirašyti Rozalimo bibliotekoje adresu Sodžiaus g. 2a, tel. nr. 8 421 43209

 Neturintieji elektroninio deklaravimo sistemos vartotojo prisijungimo duomenų arba nesinaudojantieji elektronine bankininkyste bibliotekoje deklaruoti negalės.

Kov
01
2017

Parama

Gerbiamieji,

     Jau atėjo momentas, kai turėsite nuspręsti kam panaudosite 2 procentus gyventojų pajamų mokesčio. Šie du procentai GPM gali pdėti  asociacijai – LK „Rozalinas“. Visa Jūsų skirta parama yra nukreipiama renginių, akcijų, kurie prisideda prie jaunimo, ir ne tik, užimtumo didinimo organizavimui.

  Pasirūpinkitę, kad 2 procentai nuo Jūsų uždirbtų pajamų mokesčio būtų panaudoti geriems darbams, o ne paskęstų bendrame biudžete. Paaukoti labai paprasta – tereikia deklaruojant pajamas užpildyti FR0512 formą.

    Ačiū už tai, kad esate sąmoningi ir atsakingi.

    Klubo prezidentas Vytautas Kanišauskas

     Formai pildyti reikiami LK „Rozalinas“rekvizitai:

     LK „Rozalinas“, Kapų g. 14, Rozalimas, Pakruojo r.

      Įmonės kodas 302472045

Vas
27
2017

Užgavėnės

Vas
13
2017

Nepamirškime svarbaus valstybinės šventės atributo – vėliavos

  Artėjant Vasario 16-ajai – Lietuvos valstybės atkūrimo dienai, primename, jog Lietuvos Respublikos valstybės vėliavos ir kitų vėliavų įstatyme ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gruodžio 24 d. nutarime Nr. 1649 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės vėliavos ir kitų vėliavų kėlimo ir naudojimo“ nustatyta Lietuvos Respublikos vėliavos ir kitų vėliavų kėlimo ir naudojimo tvarka.

Valstybės vėliava iškeliama nuo 7 val. iki 22 val. prie, virš ir ant šių pastatų: valstybės ir savivaldybių institucijų bei kitų įstaigų, įmonių ir organizacijų, nesvarbu, kokia jų nuosavybės forma, 18 kartų per metus, taip pat valstybės paskelbtomis gedulo dienomis. Vėliava gali būti iškeliama ir kitomis progomis, su sąlyga, kad ji nebus pažeminta. Skaityti išsamiau »

Older posts «