Spa
19
2016

Kelio ženklai

   Šią savaitę kelio ženklais „Gyvenvietės pradžia“ ir „Gyvenvietės pabaiga“ dalinai buvo paženklintos šios seniūnijos gyvenvietės: Dulkiškiai, Vaitkūnai, Čelkiai ir Gikoniai.

Pirmumo ženklai pastatyti Medikonių kaime, nurodomasis ženklas perstatytas Rozalimo miestelyje.

Seniūnijos informacija

Spa
19
2016

„Sveiki gyvi, kaimynėliai“

  Šių metų spalio 15 dieną atvykusius į kasmetinę seniūnijos šventę „Sveiki gyvi kaimynėliai“  sveikinimais pasitiko šventės šeimininkai medikoniečiai, kurie savo pasirodymais šventę pradėjo ir pabaigė. Gyventojams nusprendusiems atitrūkti nuo darbų ir popietę praleist laisvalaikio salėje nuotaikingus pasirodymus ir įvairias melodijas taip pat dovanojo Plaučiškių laisvalaikio salės saviveiklininkai, Rozalimo kultūros namų kolektyvas.

    Sveikinimo žodžius tarė Medikonių seniūnaitijos seniūnaitė Praciška Dumšienė, seniūnas Vytautas Kanišauskas. Seniūnijos padėkos buvo įteiktos Viliui Tribului ir Algirdui Astrauskui.

       Kitais metais ši tradicinė seniūnijos šventė visus sukvies vėl į kitus kultūros namus – Rozalimo.

Spa
17
2016

Būk atsakingas – pasirūpink atliekomis tinkamai!

  2016 m. spalio 24 d. Pakruojo rajono savivaldybėje, įgyvendinant Aplinkos ministerijos nustatytus aplinkosauginius reikalavimus, organizuojama  gaminių atliekų surinkimo akcija, kurios metu iš gyventojų, įmonių, įstaigų ir organizacijų nemokamai bus surenkama:

  • Elektros ir elektroninės įrangos atliekos;
  • Nešiojamųjų baterijų ir akumuliatorių atliekos;
  • Vidaus degimo variklių tepalo, kuro ir oro filtrų atliekos;

Sumokant atliekų turėtojui bus surenkamos:

  • Automobilių hidraulinių (tepalinių) amortizatorių atliekos;
  • Automobilinių ir pramoninių akumuliatorių atliekos;
  • Eksploatuoti netinkamos transporto priemonės.

   Taip pat gaminių atliekų surinkimo akcijos metu atliekas tvarkančiai įmonei galėsite išskirtinėmis sąlygomis perduoti ir kitas atliekas. Skaityti išsamiau »

Spa
14
2016

„Sveiki gyvi kaimynėliai!“

   Šeštadienį, spalio 15 dieną, visus kviečiame į Žalgirio bendruomenės salę, kur vyks seniūnijos šventė „Sveiki gyvi kaimynėliai!“

  Dalyvauja Žvirblonių, Plaučiškių, Rozalimo ir Žalgirio bendruomenės.

   Pradžia – 13 valandą.

Spa
13
2016

Metas mokėti valstybinės žemės nuomos mokestį

  Informuojame, kad fiziniams asmenims deklaracijos bus išdalijamos per seniūnijas. Juridiniams asmenims deklaracijos yra išsiunčiamos paštu.

   Dėl deklaracijų jau galima kreiptis į seniūniją (V. Remeikienę).

   Asmenys, kurie naudojasi valstybine žeme, bet yra pakeitę ar visai nedeklaravę gyvenamosios vietos ir iki anksčiau nurodyto termino negavę žemės nuomos mokesčio deklaracijų, nedelsdami turėtų kreiptis į Finansų skyriaus 211 kab. arba skambinti tel. (8 421) 69 099 ir informuoti specialistus.

   Valstybinės žemės nuomos mokestis turi būti sumokėtas iki 2016 metų lapkričio 15 dienos. Laiku nesumokėjus nuomos mokesčio, reikės mokėti delspinigius Lietuvos Respublikos mokesčių įstatymo nustatyta tvarka.

   Informaciją apie valstybinės žemės nuomos mokestį teikia Pakruojo rajono savivaldybės administracijos Finansų skyriaus vyr. specialistė E. Adomaitienė, 211 kab., tel. (8 421) 69 099.

 

Spa
10
2016

DĖL PRATYBŲ

  Šių metų spalio 14-16 dienomis Rozalimo miško parke ir Paežerių miške vyks KASP Prisikėlimo apygardos 6 – osios rinktinės ŠAK Žvalgų būrio taktikos ir orentavimosi pratybos.

Spa
07
2016

Artėja metas mokėti valstybinės žemės nuomos mokestį

  Informuojame, kad fiziniams asmenims deklaracijos bus išdalijamos per seniūnijas. Juridiniams asmenims deklaracijos yra išsiunčiamos paštu.

   Asmenys, kurie naudojasi valstybine žeme, bet yra pakeitę ar visai nedeklaravę gyvenamosios vietos ir iki anksčiau nurodyto termino negavę žemės nuomos mokesčio deklaracijų, nedelsdami turėtų kreiptis į Finansų skyriaus 211 kab. arba skambinti tel. (8 421) 69 099 ir informuoti specialistus.

   Valstybinės žemės nuomos mokestis turi būti sumokėtas iki 2016 metų lapkričio 15 dienos. Laiku nesumokėjus nuomos mokesčio, reikės mokėti delspinigius Lietuvos Respublikos mokesčių įstatymo nustatyta tvarka.

   Informaciją apie valstybinės žemės nuomos mokestį teikia Pakruojo rajono savivaldybės administracijos Finansų skyriaus vyr. specialistė E. Adomaitienė, 211 kab., tel. (8 421) 69 099.

Pakruojo  rajono  savivaldybės administracijos Finansų skyriaus informacija

Spa
04
2016

Apdovanoti grožio mylėtojai

  Rugsėjo 30 d. įvyko Gražiausiai tvarkomos sodybos ir aplinkos konkurso nugalėtojų paskelbimo šventė.

   Šventiniame renginyje dalyvavo ir sveikinimo žodį gražios aplinkos puoselėtojams tarė Pakruojo rajono savivaldybės vadovai: meras Saulius Gegieckas, mero pavaduotojas Jonas Juozapaitis, administracijos direktorė Erika Kižienė.

   Pakruojiškių darbštumui ir kūrybiškumui pagyrų negailėjo renginio svečiai: LR Seimo Pirmininko pirmasis pavaduotojas Vydas Gedvilas, Seimo nariai Vitalijus Gailius ir Antanas Matulas. Šventėje taip pat dalyvavo Pakruojo rajono savivaldybės tarybos nariai, kiti politikai.

   Šventinį renginį vedė Gražiausiai tvarkomos sodybos ir aplinkos konkurso organizavimo darbo grupės pirmininkas administracijos direktoriaus pavaduotojas Marius Senulis ir pirmininko pavaduotoja mero patarėja Rūta Sausienė.

   Savo dainomis renginio dalyvius žavėjo Linkuvos KC vyrų vokalinis ansamblis „Šiaurys“, Ilonos ir Jurgitos iš Lygumų bei Kazimieros ir Evelinos iš Pakruojo duetai.

   2016 m.  konkurso nugalėtojais tapo:

Tarp kaimo sodybų:
I vieta – Sigita ir Vidmantas Pėželiai, Kalpokų k.
II vieta – Virginija ir Petras Kulikauskai, Vilūnaičių k., Valerija ir Vaclovas Poluniovai, Vismantų k.
III vieta – Emilija ir Jonas Bumbliai, Žeimelio mstl.,  Ona ir Juozas Venckai, Rozalimo mstl., Palmyra ir Jonas Januševičiai

  Padėkos „Už gražiai sutvarkytą, nuolat puoselėjamą įmonės / įstaigos aplinką“ skirtos Dariaus Krikščiūno IĮ „Rozalimo alus, AB „Dolomitas“, Linkuvos socialinių paslaugų centrui ir Raimondo Miknio IĮ „Greitis“.

Daugiau informacijos  www.pakruojis.lt

Rgs
23
2016

Dalyvavimas būtinas

   Šių metų rugsėjo 29 d. 17.30 val kviečiame Medikonių kaimo gyventojus į susirinkimą  Medikonių Laisvalaikio salėje.

    Susirinkimo tema: Pakruojo rajono Medikonių kaimo vandens gerinimo įrenginių statyba ir vandentiekio tinklų rekonstrukcija.

     Projekto įgyvendinimo metu Medikonių kaime planuojama įrengti vandens gerinimo įrenginį, naują gręžinio siurblį, aliuminio druskos dozavimo sistemą, aptverti vandenvietės teritoriją segmentine tvora, rekonstruoti esamus vandentiekio tinklus.

   Susirinkime dalyvaus: Pakruojo rajono savivaldybės administracijos vadovai, seniūnijos atstovai, UAB „Pakruojo vandentiekis“ atstovai.

Seniūnija

Rgs
20
2016

Didieji Rozalimiečiai

   2017 m. Rozalimo miestelis minės 250 metų sukaktį nuo tos datos kada pirmą kartą buvo paminėtas Klovainių bažnyčios metrikų knygoje. Spėjama, kad tais metais Rozalime buvo pastatyta Švč. Mergelės Marijos vardo medinė bažnyčia ir įsteigta parapija.

   Artėjant šiai gražiai progai norime priminti mūsų kraštui nusipelniusius, čia gyvenusius žymius  žmones, reikšmingus įvykius. Publikacijų seriją pradėsime nuo žmonių – Didžių Rozalimiečių.

Stasys Stakelė

Knygnešys, žmonių gerbiamas „biedniokų kunigas“

                      Stasys Stakelė. Gimė 1862 m. liepos 4 d. Adoravos kaime (Panevėžio apskr.). Mirė 1930 m. spalio 27 d. Rozalime, čia ir palaidotas. Kunigas, kovotojas už lietuvybę. 1885 m. baigė Žeimaičių kunigų seminariją Kaune ir buvo įšventintas kunigu. Knygnešystės veiklą pradėjo pirmaisiais kunigavimo metais Švėkšnos parapijoje. Gabeno ir platino lietuvišką spaudą. 1890 m. vasario – 1892 m. balandžio mėn. buvco ištremtas į Kretingos vienuolyną. Po tremties dirbo Pasvalio parapijoje. Čia platino draudžiamą spaudą. Įsteigė slaptą mokyklą. Už lietuvišką veiklą pakartotinai ištremtas į Kretingos vienuolyną. Čia kartu su kunigu ir knygnešiu F. Leliu įsirengė draudžiamos spaudos sandėlius, organizavo knygnešių tinklą. Atlikęs bausmę, negavo darbo Žemaitijos vyskupijos parapijose, todėl išvyko į Vilniaus kraštą. Dirbo įvairiose Vilniaus parapijose. Visur stengėsi diegti lietuvybę, už tai buvo lenkų nekenčiamas ir persekiojamas. 1927 m. apsigyveno Rozalimo miestelyje.

   Informacija paruošta pagal G. Juodytės biografinį žinyną „Pakruojo krašto žmonės“, 2005.

   Daugiau informacijos:  http://www.spaudos.lt/Knygnesiai/S_Stakele.htm ,

http://www.xxiamzius.lt/numeriai/2004/03/10/zvil_01.html

 

Jonas Danauskas

Skulptorius iš Rozalimo

    Jonas Danauskas. Gimė 1855 m. liepos 23 d. Žiurkių kaime.  Mirė 1937 m. spalio 29 d. Moniūnų kaime. Palaidotas Rozalimo miestelio kapinėse. Dievdirbys. Ir jo senelis, ir tėvas buvo savamoksliai drožėjai, droždavę skulptūras koplytėlėms, „mūkeles“ kryžiams. Šešis mėnesius mokėsi Varšuvos bažnytinių reikmenų dirbtuvėse. Vėliau kartu su broliu Antanu nusipirko Moniūnų kaime33 ha žemės vienkiemį, pramintą Starkyje, ir ten įsikūrė. Darė skulptūras koplytėlėms, antkapiams, drožė altorius, beatliejus. Tapė ir paveikslus (aliejumi ant drobės). Paliko per 300 įvairių skulptūrų ir apie 150 paveikslų.

    Informacija paruošta pagal G. Juodytės biografinį žinyną „Pakruojo krašto žmonės“, 2005.

     Daugiau informacijos: http://ejournal.emokykla.lt/muziejus18/index.php?action%5B%5D=IArticleShow::showArticle(5516

Matas Grigonis

Vaikų rašytojas, vertėjas, pedagogas

          Matas Grigonis. Gimė 1889 m. spalio 3 d. Miškinių vienkiemyje (Novoaleksandrovsko apskr.). Mirė1971 m. sausio 7 d. Panevėžyje. Vaikų rašytojas, vertėjas, pedagogas.1907 m. baigė Vilniaus gimnaziją, mokytojavo Panevėžyje, Voroneže, Jaroslavlyje, Anykščiuose. 1925-1929 m. Rozalimo progimnazijos direktorius. Parašė ir1913 m. išleido pirmąją lietuvišką poezijos knygą „Kvietkelis“, Prozos ir poezijos knygeles „Vaikų draugas“ (1913), „Į vaikučių širdis“ (1936), „Žemuogės (1960) ir kt. Surinko ir paskelbė liaudies žaidimų, gyvulių ir paukščių garsažodžių rinkinius: „200 žaidimų“ (1911), „Vaikų žaidimai“ (1912), “Šeimyniškiems vakarėliams pramogėlė“ (1914), „Žaidimų vainikas“(1919).

   Informacija paruošta pagal G. Juodytės biografinį žinyną „Pakruojo krašto žmonės“, 2005.

 Daugiau informacijos: http://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=DOC_O_5747_1&biRecordId=2363

 

 

Older posts «