Kategorijų archyvas: Konkursas

Lap
26
2013

Pasipuoškime…

     Šių metų lapkričio 19 d. Rozalimo seniūnijoje vyko susirinkimas dėl pasiruošimo  ir pasipuošimo Šv. Kalėdų laikotarpiu. Susirinkime dalyvavo Rozalimo seniūnijos l.e.p. seniūnas, vidurinės mokyklos, vaikų darželio,  kultūros namų, miestelio bendruomenės, „Bočių“ atstovai.     Nutarta šiais metais pagrindinio Kalėdų simbolio - Eglės miške nekirsti tam, kad būtų pastatyta miestelio centre, o papuošti miestelio viešuose ervėse esančius …

Continue reading »

Vas
06
2013

Me­ni­nio skai­ty­mo konkursas

     Praė­ju­sį ket­vir­ta­die­nį Pak­ruo­jo kul­tū­ros cent­re vy­ku­sio ra­jo­no moks­lei­vių me­ni­nio skai­ty­mo kon­kur­so nu­ga­lė­to­jais ta­po Pak­ruo­jo „Že­my­nos“ pa­grin­di­nės mo­kyk­los sep­tin­to­kė Ka­ro­li­na Reu­tai­tė ir Ro­za­li­mo vi­du­ri­nės mo­kyk­los de­šim­to­kas An­ta­nas Si­pa­vi­čius.      K. Reu­tai­tė, ku­rią kon­kur­sui pa­ren­gė mo­ky­to­ja Lion­gi­na Ka­na­pic­kie­nė, skai­tė V. My­ko­lai­čio-Pu­ti­no ei­lė­raš­tį „Snai­gės“.      Vy­res­nių­jų kla­sių gru­pė­je nu­ga­lė­to­ju ta­pęs ro­za­li­mie­tis A. Si­pa­vi­čius (mo­ky­to­ja Ire­na Gu­gie­nė) K. …

Continue reading »

Spa
25
2012

Padėkota grožio kūrėjams

B. Jarienę sveikina seniūno pavaduotojas V. Kanišauskas

    Spalio 19 dieną Pakruojo rajono aplinkos grožio puoselėtojai buvo pakviesti į šventę, kurioje už darbštumą bei neišsenkantį kūrybiškumą dėkojo rajono merė  A. Jasiūnienė, vicemeras R. Medzveckas, seniūnai. Kiekvienas šventės dalyvis buvo apdovanotas specialiu, šventei sukurtu medaliu.     Sunkiausia užduotis laukė komisijos, kai reikėjo rinkti nugalėtojus. Rajono stiprybė-darbštūs, kūrybingi ir tvarkingi žmonės, todėl nuspręsta skirti …

Continue reading »

Rgs
20
2012

Kviečiame laikyti šeštąjį konstitucijos egzaminą

    Minint 20-ąsias Lietuvos Respublikos Konstitucijos metines pasitikrinti žinias tradiciškai kviečia Konstitucijos egzaminas. Kaip ir kasmet, norintiesiems laikyti egzaminą fiziškai ir siekti aukščiausio įvertinimo, duris atveria Lietuvos miestų ir rajonų savivaldybės. Čia egzaminą kviečiami laikyti suaugusieji ir kiti Lietuvos piliečiai bei teisinį išsilavinimą turintys ar teisę studijuojantys asmenys.    Konstitucijos egzamino pirmasis etapas vyks spalio …

Continue reading »

Lap
09
2011

PILDYK talentų scena šiandien buvo atkeliavusi į mūsų mokyklą.

         Savo talentą scenoje pademonstravo du Rozalimo mokyklos mokiniai - Domantas Karpinskas, Dovilė Pakalnytė. Džiugu, jog savo bendraklasių, draugų palaikyti susirinko pilnutėlė aktų salė.

» Naujesni pranešimai