Kategorijų archyvas: Sveikinimas

Kov
04
2013

Sveikiname

Nominacija "Metų šviesuolis"- 2009 metai (V. Vaidotienė - dešinėje)

Kovo 3-iąją garbaus amžiaus jubiliejų šventė ilgametė Rozalimo vidurinės mokyklos mokytoja, knygos apie miestelį „Rozalimas“ autorė,  miestelio  šviesuolė – Vanda Vaidotienė. „Ne, širdis nesensta ir nežyla, Jeigu ji turtinga ir dosni. Lyg saulės spinduliuos sušyla Tie, kuriems gerumą dalini. Aštuoniasdešimt penkeri pavasariai praėjo, Širdy gerumo neužgniaužė, Ir jis išsaugotas tarp vėjų Visus dar šildo, tarsi …

Continue reading »

Gru
20
2012

Mielieji,

  Kantrybės nebaigtiems darbams užbaigti, Kūrybinio impulso naujiems pradėti… Palinkėsim, kad Jūsų svajonės – nesudegtų žvakių liepsnoje, Kad sėkmė neapleistų Jūsų namų, Kad kišenėse nešvilpautų vėjai. Lengvos Laimės rankos, stiprios sveikatos, Ir džiugios šventinės nuotaikos Šventų Kalėdų ir Naujųjų Metų proga Jums linki Rozalimo seniūnijos kolektyvas  

Spa
25
2012

Padėkota grožio kūrėjams

B. Jarienę sveikina seniūno pavaduotojas V. Kanišauskas

    Spalio 19 dieną Pakruojo rajono aplinkos grožio puoselėtojai buvo pakviesti į šventę, kurioje už darbštumą bei neišsenkantį kūrybiškumą dėkojo rajono merė  A. Jasiūnienė, vicemeras R. Medzveckas, seniūnai. Kiekvienas šventės dalyvis buvo apdovanotas specialiu, šventei sukurtu medaliu.     Sunkiausia užduotis laukė komisijos, kai reikėjo rinkti nugalėtojus. Rajono stiprybė-darbštūs, kūrybingi ir tvarkingi žmonės, todėl nuspręsta skirti …

Continue reading »

Lie
13
2012

Artojų varžybos

        2012 m. liepos 10 dieną Lygumų seniūnijoje vyko IV – osios Pakruojo rajono artojų varžybos. Šie­met šiose var­žy­bo­se da­ly­va­vo ke­tu­rio­li­ka ari­mo pro­fe­sio­na­lų. Jų su­gul­dy­tas va­gas ver­ti­no tei­sė­jų ko­man­da su vy­riau­siuo­ju tei­sė­ju, Ar­to­jų aso­cia­ci­jos pre­zi­den­tu Al­fon­su Ma­li­naus­ku.         Ant­ro­ji vie­ta tra­di­ci­niais plū­gais arian­čių­jų gru­pė­je te­ko pir­mą kar­tą var­žy­bo­se da­ly­va­vu­siam ro­za­li­mie­čiui ūki­nin­kui Kęs­tu­čiui Vi­li­mui.         Sveikiname Kęstutį …

Continue reading »

Gru
23
2011

Brangūs Rozalimiečiai,

    Baltas angelas plačiai skleidžia savo sparnus, sveikindamas Jus visus su Šv. Kalėdos ir Naujaisiais metais. Tegul jo šviesa, gerumas pasklinda visų Jūsų širdyse, tegul jis aplanko visus Šv. Kūčių vakarą. Rozalimo miestelio bendruomenės pirmininkė Virginija Kazlauskienė

Gru
22
2011

Mieli Rozalimiečiai,

Žmogiškos šilumos kai bus nejauku,  Saulės šilumos, kai bus tamsu, Meilės ,kai gyvenimas atrodys beprasmis, Vilties, kai bus tuščia širdy… Gerumu kvepiančių švenčių, Dosnių ir laimingų Naujųjų 2012 metų!   Rozalimo seniūnijos kolektyvo vardu Jus sveikina-  seniūnas Juozas Venckus    

» Naujesni pranešimai