«

»

Lap
26
2013

Apdovanoti ir rozalimiečiai

 

      Lapkričio 22 d. Žemės ūkio skyriaus iniciatyva Pakruojo dvaro centriniuose rūmuose vyko Žemdirbių šventė. Šventėje dalyvavo merė Asta Jasiūnienė, mero pavaduotojas Romas Medzveckas, administracijos direktorius Virginijus Grigonis, rajono seniūnijų seniūnai ir seniūnijų žemės ūkio skyrių specialistai. Centrinių dvaro rūmų salė vos talpino į šventę susirinkusius aktyviausius rajono žemdirbius.

   Renginio vedėja, Pakruojo kultūros centro direktorė Irena Kybartienė negailėjo šiltų žodžių rajono žemdirbiams, kurie sunkiu kasdieniniu darbu nusipelno didžiausios pagarbos. Merė A. Jasiūnienė  dėkojo visiems, kurie žengia koja kojon su laiku, o ypač tiems, kurie ne tik savo ūkio žiūri, bet ir paremia gerąsias iniciatyvas, padeda seniūnijoms, bendruomenėms. Už pagalbą seniūnijoms merė apdovanojo UAB „Žiemagra“, Kalpokų ŽŪB,  rozalimiečius Aleksą Vilkūną ir Arūną Margį,  Algirdą Laurikietį; už kaimo bendruomenių rėmimą apdovanoti Vladislovas Kubilickas, Albinas Navickas ir Vaiškonių ŽŪB; už ekologinio ūkio veiklos plėtojimą apdovanotas Ričardas Kuliešius; už kaimui paskirtą gyvenimą ir gražiai tvarkomą ūkį pagerbtas Laimutis Grigaliūnas; padėkota ir Pelaniškių ŽŪB už pagalbą organizuojant melžėjų varžytuves.

   Mero pavaduotojas Romas Medzveckas apžvelgė rajono žemės ūkio padėtį. Jis pasidžiaugė žemdirbių pasiekimais, vis modernėjančia gyvulininkyste, gera žemdirbių naudojama technika, gyvomis žemdirbiškų renginių organizavimo tradicijomis (melžėjų, artojų varžytuvėmis). Kaip padėkos ir įvertinimo ženklas, buvo skirtos septynios 2013 metų nominacijos:
„Už aukštųjų technologijų pritaikymą žemės ūkyje“ – Lygumų ŽŪB;
„Už kaimo atminimo įamžinimą“ – Gintautui Lebedai;
„Už kaimiškos sodybos puoselėjimą“ – Irenai ir Leonui Morkūnams;
„Už gebėjimą įrodyti, kad kaime svarbus ne tik žemės ūkis, bet ir čia gyvenantys žmonės“ – Sauliui Skikui;
„Ūkininkui stipruoliui“ – Broniui Stankevičiui;
„Už iniciatyvą sprendžiant bendras problemas“Algirdui Astrauskui;
„Metų geradaris“ – Kazimierui Ščeponui.
Specialiais rėmėjų prizais buvo apdovanoti  4 rajono ūkininkai:  Jonas Tominis, Gediminas Ališauskas, Gintautas Lebeda ir Inga Bužavienė.

   Savo dainas darbščiausiems rajono žemdirbiams skyrė atlikėjos  Jūratė  Vizbaraitė ir Diana Tiškovaitė, Joniškėlio kultūros namų moterų kapela „Ramunėlės“.

   Žemės ūkio skyriaus vedėjas Juozas Pupinis, apibendrindamas šventę, džiaugėsi, kad visos iniciatyvos dėl žemdirbių pagerbimo atėjo iš seniūnijų, kaimo bendruomenių, todėl buvo ypač gera apdovanoti tuos, kurie, vietos žmonių nuomone, to yra verti.

Pakruojo r. sav. informacija