«

»

Spa
20
2014

Apdovanoti aplinkos puoselėtojai

III vietą laimėjusios sodybos šeimininkė I. Čeponienė kartu su Rozalimo seniūnijos seniūnu V.Kanišausku

      Spalio 17 d. Pakruojo kultūros centre vyko baigiamasis Gražiausiai tvarkomos sodybos ir aplinkos konkurso renginys.

     Svečius pasitiko skambios pučiamųjų orkestro „Viestartas“ melodijos, Gražiausiai tvarkomos sodybos ir aplinkos konkurso darbo grupės nariai grožio kūrėjus padabino proginiais medaliais. Renginyje svečiavosi Pakruojo rajono savivaldybės merė Asta Jasiūnienė, Seimo narys Vitalijus Gailius su padėjėju Gintaru Šurna.

     „Žemė ruošiasi poilsiui. Mielieji, sustokite ir jūs. Nors trumpam sustokit, kad vėl turėtumėte jėgų auginti grožio medį. Didžiuojamės jumis ir dėkojame, kad esate“,- į šventės dalyvius kreipėsi renginio vedėjai, konkurso organizavimo darbo grupės nariai – ekologė Kazimiera Klabienė ir Žemės ūkio skyriaus vedėjas Juozas Pupinis.

    Prieš pradėdamas apdovanojimų  ceremoniją, į grožio kūrėjus kreipėsi ir konkurso organizavimo darbo grupės pirmininkas Romas Medzveckas. Kadangi kiekvienas grožį supranta individualiai, už nelengvą darbą ir bendrų sprendimų ieškojimą mero pavaduotojas dėkojo darbo grupės nariams. Už nuolatines pastangas kuriant grožį padėkos žodžių negailėjo rajono sodybų šeimininkams, puikiai teritorijas tvarkančių įmonių ir įstaigų atstovams. Kadangi, pasak darbo grupės vadovo R.Medzvecko,  labai gražiai besitvarkančių sodybų yra tikrai daug, todėl ir tarp kaimo, ir tarp miesto sodybų buvo skirta po vieną pirmąją, dvi antrąsias ir tris trečiąsias vietas.

      2014 m. nugalėtojai tarp kaimo sodybų:

 • I vietos nugalėtojais pripažinti Vida ir Jonas Veliuliai (Klovainių mstl.).
 • II vietos nugalėtojai: Genovaitė ir Pranas Lapinskai (Sigutėnų k.), Erika ir Remigijus Juriai(Lygumų mstl.).
 • III vietos nugalėtojai:  Ingrida ir Aušrys Čeponiai (Žvirblonių k.), Sigita ir Vidmantas Pėželiai(Kalpokų k.),  Auksė ir Pranas Pulkiai (Grikpėdžių k.).

     2014 m. nugalėtojai tarp miesto sodybų:

 • I vietos nugalėtojais pripažinti Vitalija ir Algimantas Jeneliūnai (Pakruojo m.).
 • II vietos nugalėtojai: Regina ir Kęstutis Bajorūnai (Pakruojo m.), Milda ir Domininkas Bartkevičiai (Pakruojo m.).
 • III vietos nugalėtojai: Irena ir Petras Zigmantai (Pakruojo m.), Rima ir Gediminas Garšvos(Linkuvos m.), Ernesta ir Nerijus Šumskiai (Linkuvos m.).

    2014 m. nugalėtojai:

 • Tarp gražiausiai aplinką tvarkančių įmonių, įstaigų nugalėtoja tapo UAB ,,Linkuvos mėsa“(direktorius Jonas Kaupas).
 • Tarp gimnazijų ir vidurinių mokyklų nugalėtoja pripažinta Rozalimo vidurinė mokykla  (direktorius Gintaras Skorupskis).
 • Tarp pagrindinių mokyklų nugalėtoja pripažinta Pašvitinio pagrindinė mokykla (direktorius Juozas Grigaliūnas).
 • Tarp ikimokyklinių įstaigų nugalėtojo Žeimelio vaikų darželis-daugiafunkcis centras „Ąžuoliukas“ (direktorė Aleksandra Bulienė).
 • Tarp maldos namų nugalėtoja pripažinta Šv. Aloyzo  bažnyčia (Lauksodžio k., aptarnaujantis kunigas Vaidas Mikalčius).
 • Tarp gražiausiai aplinką tvarkančių vienkiemių nugalėtojais pripažinti Vanda ir Gintautas Navickai (Paguliankos k.).
 • Tarp gražiausiai tvarkančių ūkines gamybines teritorijas nugalėtojais pripažinti ūkininkai Angelė ir Romas Gumuliauskai (Daugšigalių k.).
 • Tarp bendruomenių nugalėtoja pripažinta Ūdekų kaimo bendruomenė (bendruomenės pirmininkė Gitana Pašiškevičienė).
 • Tarp bendruomenių pastatų ir aplink pastatą esančių teritorijų nugalėtoja pripažintaMažeikonių kaimo bendruomenės namų pastato teritorija (bendruomenės pirmininkė Kazimiera Klabienė).
 • Gražiausiai tvarkomu daugiabučiu pripažintas daugiabutis, esantis Vilties g. 4, Jovarų k.(Giedrė ir Saulius Kazokaičiai, Nijolė ir Laimutis Maciūnai).
 • Tarp seniūnijų nugalėtoja pripažinta Pakruojo seniūnija (seniūnas Saulius Margis).

     2014 m. pasiūlyta skirti 8 nominacijas šiems grožio puoselėtojams:

 • Nominaciją už nesibaigiančias tobulo grožio paieškas puoselėjant aplinką skirti Justinai ir Gitanui Lebedoms (Pakruojo k.), Danutei ir Egidijui Kriukams (Ūdekų k.).
 • Nominaciją už naujus sumanymus ir ieškojimus gražinant aplinką skirti Aleksandrai Jozėnienei ir Rimantui Giedraičiui (Grikpėdžių k.).
 • Nominaciją už išmonę ieškant grožio sąskambių aplinkoje skirti Aurai ir Rolandui Čepinskams (Pakruojo m.), Arūnei ir Arūnui Grušams (Stačiūnų k.), Alinai ir Arūnui Daukučiams (Klovainių mstl.).
 • Nominaciją už nuolatinį aplinkos grožio puoselėjimą ir teritorijos priežiūrą skirti Virginijui ir Editai Juciams bei Kaziui ir Teresai Lekams (Balsių k.), Vidai Zenevičienei (Pakruojo m.),Jovitai Barborai Juciuvienei (Balsių k.), Angelei ir Gediminui Žemaičiams (Draudelių k.),Daivai Petravičienei ir Kaziui Morkūnui (Pakruojo m.), Birutei ir Jonui Aidukams (Jovarų k.).
 • Nominaciją už kryptingą žengimą į priekį kuriant gražią aplinką sau ir aplinkiniams skirtiIngridai ir Juozapui Kastravickams (Diržių k.), Virgilijui Juozapavičiui (Žeimelio mstl.),Romai ir Virginijui  Mačiams (Miciūnų k.), Romualdai ir Dariui Kryževičiams (Mažionių k.),Daliai ir Stanislovui Misiūnams (Sosdvario k.), Jolantai ir  Kęstučiui  Giedrikams (Mikniūnų k.), Virginijai ir Vytautui Andrešiūnams (Žvirblonių k.), Daliai ir Gintautui Valantinavičiams(Žvirblonių k.), Lijanai ir Edvardui Andruškoms, Stasiui ir Irenai Obrikiams (Vaišvydžių k.),Aldui ir Ingai Jareckams (Laipuškių k.), Vidai Janonienei (Guostagalio k.), Jolantai ir Raimondui Pivoriams (Kalpokų k.), Irenai ir Petrui Kamašauskams (Plento k.), Anai  ir Feliksui Jasiūnams (Preičiūnų k.),  Reginai ir Zenonui Stankūnams (Jovarų k.), Stanislovui Narkevičiui (Pakruojo m.), Editai ir Egidijui Kanišauskams (Medikonių k.).
 • Nominaciją už nuoširdų dėmesį aplinkos tvarkymui skirti Jarynai ir Petrui Razgaičiams(Plaučiškių k.), Laurai ir Ramūnui Navarauskams (Stačiūnų k.), Irenai ir Antanui Tauperiams(Plento k.), Marytei ir Antanui Janickams (Kalpokų k.), Elenai ir Broniui Prekeriams(Degučių k.),  Ernestai ir Vaidui Beinorams (Degučių k.).
 • Nominaciją už senųjų gėlių darželio tvarkymo tradicijų išsaugojimą skirti Hildai Verpečinskienei (Žvirblonių k.), Stefanijai  Zavackienei (Žvirblonių k.), Onai Čergelienei(Gačionių k.), Danutei Bikelienei (Pakruojo m.),  Marytei ir Bronei Baltramiejūnaitėms(Gačionių k.), Linai Kirnienei ir Stasei Motiejūnienei (Degėsių k.).
 • Nominaciją už naujų aplinkos tvarkymo projektų įgyvendinimą skirti Reginai ir Albertui Leščinskams (Kalpokų k.), Ingai ir Jurui Dinevičiams (Dvariškių k.), Renatai ir  Arūnui Žiedams (Ūdekų k.), Eglei ir Sauliui Strockiams (Triškonių k.), Zitai ir Vytautui Nakčiūnams(Šikšnių k.).

    Pagal savo profesinę sritį ir aplankytų sodybų aplinkos tvarkymo specifiką, apdovanojimus šiemet nusprendė skirti darbo grupės narė, ekologė K. Klabienė:

 • Už antrinių žaliavų panaudojimą grožiui kurti apdovanoti Genovaitė ir Zenonas Prancelevičiai (Linkuvos m.),  Janina Petrauskienė (Linkuvos m.), Gitana ir Irtautas Misiūnai(Degėsių k.).
 • Už bioskaidžių atliekų tvarkymą apdovanota Pakruojo priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos Linkuvos komanda (viršininkas Robertas Bubelis).
 • Už bešeimininkių teritorijų tvarkymą apdovanota Lionė Dovidonienei (Bardiškių k.), Rimai ir Vidmantas Volikai (Linksmučių k.), Nida ir Alfonsas Sviderskiai (Sigutėnų k.).
 • Už išmonę ir išskirtinę augalų priežiūrą apdovanoti Marytė ir Aloyzas Balčiūnai iš Linkuvos (šilauogės), Raimonda ir Rimgaudas Gasperavičiai iš Žeimelio (begonijos), Danutė ir Jonas Jurgaičiai iš Plaučiškių k. (pelargonijos šiltnamyje), Adelė ir Adolis Antanaičiai iš Preičiūnų k. (pušų genėjimas).

     Nugalėtojus ir nominantus sveikino rajono seniūnijų seniūnai ar jų pavaduotojai: Saulius Margis, Angelija Elskienė, Rima Krištopaitienė, Vitalija Dobrovolskienė, Violeta Pažemeckienė, Jonas Jocius, Vytautas Kanišauskas, Kazimiera Bacevičienė.

     Po apdovanojimų visi šventės dalyviai buvo pakviesti į Romo Bubnelio ir Astos Bagdonavičienės koncertą, o paskui vyko bendravimas neformalioje aplinkoje.

Pakruojo r. sav. informacija