«

»

Spa
23
2014

„Sveiki gyvi, kaimynėliai“ 2014

    Šių metų spalio 18 d. 14 val.  į Žvirblonių kultūros namus sukvietė , jau tradicinė, seniūnijos šventė – „Sveiki gyvi, kaimynėliai“.

   Susirinkusieji išvydo muzikinius  Žvirblonių saviveiklininkų, Žvirblonių pradinės mokyklos mokinukų, Medikoniečių,  Rozalimo kultūros namų choro „Gaudulė“, Plaučiškiečių pasirodymus. Plaučiškių laisvalaikio salės  dramos kolektyvas žiūrovams taip pat dovanojo nuotaikingą R. Pacukonio komediją  “Loterija“.

         Po kolektyvų pasirodymų – Rozalimo seniūnijos gražiausių sodybų apdovanojimai.

     Prieš apdovanojimus Rozalimo seniūnijos seniūnas Vytautas Kanišauskas apgailestavo, kad šalia kuriančių grožį yra ir tokių kurie nesikuklina bioatliekas šalinti bešeimininkėse ar viešuose teritorijose.

    Visada džiugina tie, kurie neverčiami ir neprašomi nepamiršta teritorijos „už savo kiemo vartelių“, bendruomeniškai žiūri į bendras teritorijas prie daugiabučių namų.

        Seniūnija dėkoja visiems grožio mylėtojams ir jo kūrėjams. Šiais metais seniūno įsakymu sudaryta komisija nusprendė seniūno padėkas įteikti:

      Ramutei ir Kęstučiui Duoboms  -  Už nuolatinį grožio puoselėjimą sodyboje;

        Inetai ir Egidijui Grušams – Už begalinį darbštumą ir išradingumą kuriant grožį sodyboje;  

          Gintarui ir Daivai Jakūbaičiams  - Už originaliai ir kruopščiai tvarkomą sodybą;

             Adomui ir Veronikai Jurevičiams – Už sukurtą ryškią ir žydinčią sodybą;

         Valerijai Paluniovienei – Už grožio paieškas iš naujo besikuriančioje sodyboje;  

      Mantai ir Ramūnui Ražauskams – Už grožio paieškas iš naujo besikuriančioje sodyboje;

    Laimutei Saliamorienei – Už įskiepytą grožio supratimą dukroms ir surastą harmoniją kuriant grožį kaimynystėje;

      Jūratei ir Giedriui Šiupiniams – Už begalinį darbštumą ir išradingumą kuriant grožį sodyboje;

       Juritai ir Rolandui Zavackiams – Už nuosekliai kuriamą grožį sodyboje;

  Žvirblonių ŽŪB vadovei Violetai Kraujutienei – Už nuolatinį grožio kūrėjų skatinimą, bei prisidėjimą kuriant jaukią aplinką Žvirblonių kaime;

      Broniui ir Marytei Žukams Už kruopštumą tvarkant sodybos aplinką.

      Taip pat visi susirinkusieji buvo supažindinti su rajoninio aplinkos puoselėtojų konkurso rezultatais, įvardinti laureatai, dar kartą jiems padėkota.