«

»

Geg
06
2015

IŠVYKA PAS ROZALIMO UGNIAGESIUS

     Gegužės 4 d. – Šv. Florijono dieną Rozalimo  ugniagesių komanda sutiko priimti Rozalimo vidurinės mokyklos penktokus ir žmogaus saugos mokytoją V. Kanišauskienę. Šios išvykos- pamokos tikslas -  pažintinė ekskursija po teritoriją, susipažinimas  su ugniagesių gelbėtojų profesija.

     Mokiniai sužinojo, kad ugniagesiai gelbėtojai ne tik gesina gaisrus ir gelbėja gyvūnus, bet ir  likviduoja avarijas, cheminius incidentus ir jų padarinius, įvairiose situacijose gelbėja žmones, jų turtą gaisro metu. Priešgaisrinės priežiūros pareigūnai tikrina pastatų, pramoninių ir kitų objektų priešgaisrinę būklę ir įrangą. Didžiausią įspūdį moksleiviams padarė specialioji gaisrų gesinimo ir gelbėjimo darbų technika. Ugniagesiai patarė, kaip elgtis nelaimės atveju, dovanojo lankstinukus.

      Nusprendėme ir toliau bendradarbiauti – ugniagesių lauksime žmogaus saugos pamokose, organizuojant gelbėjimo pratybas mokykloje.

Rozalimo vid. mokyklos mokytoja V.Kanišauskienė