«

»

Rgp
05
2015

Seimo nario Vitalijaus Gailiaus kreipimasis – laiškas

   Garbinga ir stabili valstybės tarnyba, sąžiningi ir kompetentingi darbuotojai, užtikrinta viešojo sektoriaus paslaugų kokybė, visuomenės gerbūvio kūrimas ir puoselėjimas yra kiekvienos modernios valstybės sėkmės pagrindas. Ir atvirkščiai – korupcija, paminami etikos principai ir kitos problemos valstybę išbalansuoja ir supriešina. Nuolat turi būti ieškoma žmones ir valstybę siejančios grandies tobulinimo būdų, o etikos principai privalo tapti tvirtais kiekvieno tarnautojo palydovais.

    Valstybės tarnautojų profesinės šventės proga kviečiu paskatinti sąžiningus, principingus, dorus ir ištikimus duotai priesaikai žmones, pareigingai dirbančius mums ir mūsų valstybei: kviečiu išrinkti mums geriausiai atstovaujantį Mūsų Valstybės tarnautoją!

    Nominuokite ir siūlykite Pakruojo rajono valstybinėse įstaigose (Savivaldybėje, seniūnijose, prokuratūroje, teisme, policijoje, priešgaisrinėje gelbėjimo tarnyboje, mokesčių inspekcijoje, „Sodroje“, darbo biržoje, žemėtvarkos skyriuje ir kt.) dirbančius žmones, kurie, Jūsų manymu, yra verti aukščiausios pagarbos už geranoriškumą ir paslaugumą, kurie savo darbe vadovaujasi etikos ir geros moralės principais, yra pavyzdžiu kitiems. Išrinkime darbuotoją, kuris:

§  gerbia žmogų ir valstybę. Valstybės tarnautojas gerbia žmogų ir pagrindines jo teises bei laisves, Konstituciją, valstybę, jos institucijas ir įstaigas, įstatymus, kitus teisės aktus ir teismų sprendimus;

§  yra teisingas. Valstybės tarnautojas vienodai tarnauja visiems gyventojams nepaisydamas jų tautybės, rasės, lyties, kalbos, kilmės, socialinės padėties, religinių įsitikinimų bei politinių pažiūrų, yra teisingas spręsdamas prašymus, nepiktnaudžiauja jam suteiktomis galiomis ir valdžia;

§  yra nesavanaudiškas. Valstybės tarnautojas vadovaujasi visuomenės interesais, naudoja jam patikėtą valstybės ir savivaldybių turtą, tarnybinę informaciją tik visuomenės gerovei, eidamas valstybės politiko pareigas ar atlikdamas tarnybines pareigas nesiekia naudos sau, savo šeimai, savo draugams;

§  yra padorus. Valstybės tarnautojas elgiasi nepriekaištingai, yra nepaperkamas, nepriima dovanų, pinigų ar paslaugų, išskirtinių lengvatų ir nuolaidų iš asmenų ar organizacijų, galinčių daryti įtaką, kai jis eina valstybės politiko pareigas ar atlieka tarnybines pareigas;

§  yra nešališkas. Valstybės tarnautojas yra objektyvus, priimdamas sprendimus vengia asmeniškumų;

§  yra atsakingas. Valstybės tarnautojas asmeniškai atsako už savo sprendimus ir atsiskaito už juos visuomenei;

§  užtikrina viešumą. Valstybės tarnautojas užtikrina priimamų sprendimų ir veiksmų viešumą, pateikia savo sprendimų motyvus, o informaciją gali riboti tik tuo atveju, kai tai būtina svarbiausiais visuomenės interesais;

§  yra pavyzdingas. Valstybės tarnautojas deramai atlieka savo pareigas, nuolat tobulėja, yra nepriekaištingos reputacijos, tolerantiškas, pagarbus ir tvarkingas.

   Mielieji pakruojiečiai, visą vasarą lauksiu Jūsų nuomonių, vertinimų ir pasiūlymų apie Pakruojo rajone Valstybės tarnyboje dirbančius žmones, kuriais pasitikime, gerbiame ir didžiuojamės, kurie garsina mūsų kraštą. Man adresuotus laiškus siųskite į „Auksinės Varpos“ redakciją. Publikacijos apie Jūsų pasiūlytus kandidatus bus skelbiamos „Auksinėje Varpoje“, o rudenį išrinksime Mūsų Valstybės tarnautoją 2015.

   Kurkime Lietuvą kartu!

   Visada Jūsų,

   Seimo narys Vitalijus Gailius