«

»

Spa
15
2015

Gražiausiai tvarkomos sodybos

  „… Spalio 9 d. įvyko baigiamasis Gražiausiai tvarkomos sodybos ir aplinkos konkurso renginys –  nugalėtojų paskelbimo ir apdovanojimų šventė. Organizatoriai konkurso dalyvius šiemet pakvietė į Pakruojo dvarą.

Nugalėtojais šiemet pripažinti:

Tarp daugiabučių:

Daugiabutis Žvirbonių k., Simaniškių g. 24:

a) Daiva ir Algirdas Žaliai,

b) Rima ir Rimvydas Radauskai,

c) Ligija ir Arvydas Žarskiai.

    Darbo grupės sprendimu, padėkos „Už gražiai sutvarkytą, nuolat puoselėjamą įstaigos aplinką“ skirtos Rozalimo ir Pašvitinio pagrindinėms mokykloms bei Žeimelio darželiui-daugiafunkciam centrui „Ąžuoliukas.

     Padėkos „Už pagarbą ir ištikimybę tėviškei, nuolatinį jos aplinkos puoselėjimą ir grožio kūrimą“ skirtos šiems konkurso dalyviams: Rūtelei ir Egidijui Šlapikams iš Jovarų k.; Onai ir Antanui Rarivanams iš Jovarų k.; Ingai ir Jurui Dinevičiams iš Dvariškių k.;  Ritai ir Jonui Vitkams iš Zigmantiškių k.; Romualdai ir Dariui Kryževičiams iš Mažionių k; Zinai Kapučinskaitei ir Jonui Kapučinskui iš Pamūšio k.; Rimantei ir Jonui Dževečkoms iš Butniūnų k; Lijanai ir Edvardui Andruškoms, Irenai ir Stasiui Obrikiams iš Vaišvydžių k.

     Jau kelerius metus konkurso dalyviams už naujus sumanymus ir darną su gamta (senų nereikalingų daiktų panaudojimą – prikėlimą naujam gyvenimui, viešųjų erdvių tvarkymą, augalų įvairovę ir visa kita, kas padeda saugoti ir tausoti gamtą) skiriami specialūs prizai iš Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos. Šiemet tokiais prizais darbo grupės narė ekologė Kazimiera Klabienė apdovanojo Adelę ir Adolį Antanaičius iš Preičiūnų k.; Marytę ir Saulių Lapinskus iš Preičiūnų k.; Daivą ir Romą Čepulionius iš Jasaičių k.; Palmyrą ir Joną Januševičius iš Rozalimo mstl; Daivą ir Gintarą Jakūbaičius iš Rozalimo mstl; Rimą ir Gidą Špakius iš Klovainių mstl; Rūtą ir Algimantą Čepaičius iš Šukionių k.; Violetą ir Albertą Pėželius iš Gaižūnų k.; Felomeną ir Viktorą Andrašiūnus iš Ruponių k; Liną Kirnienę ir Stasę Motiejūnienę iš Degėsių k.; Stanislavą ir Zenoną Čirvinskus iš Gaižūnų k.; Stasę ir Joną Jankauskus iš Kulyčių k…“

Pakruojo r. sav. informacija