«

»

Lap
05
2015

Posėdžiavo Pakruojo krašto nusipelniusių žmonių atminimui įamžinti komisija

  Ketvirtadienį (lapkričio 5 d.) posėdžiavo Pakruojo krašto nusipelniusių žmonių atminimui įamžinti komisija. Svarstyti 2 klausimai: dėl Algirdo Ražausko ir Marko Šreiberio atminimo įamžinimo.

   Išklausytos nuomonės, aptartas pirminis A. Ražausko atminimo lentos teksto variantas, diskutuota dėl vietos, kurioje turėtų būti pastatytas akmuo. Nutarta komisijos pasiūlymus aptarti su Žvirblonių bendruomene, išklausyti žmonių nuomonės.

   Tartasi dėl M. Šreiberio atminimo įamžinimo būdų. Meras buvo susitikęs su Lietuvos žydų bendruomenės nariais ir perdavė komisijai jų  nuomonę šiuo klausimu. Nutarta, kad Pakruojo seniūnas atliks Pieninės gatvės gyventojų apklausą dėl šios gatvės pavadinimo pakeitimo, tuo klausimu bus tariamasi ir su Pakruojo miesto bendruomenėmis. Su visuomene bus aptarti ir kiti gauti pasiūlymai dėl M. Šreiberio vardo įamžinimo.

Kultūros, paveldosaugos ir viešųjų ryšių skyriaus informacja