«

»

Lap
19
2015

Planuojamos investicijos

    Šių metų gegužės mėnesį buvo nuspręsta, kad Rozalimo paslaugų centro iniciatyvinė grupė, savo veiklą grindžianti trijų sektorių partnerystės principu, vietos gyventojų vardu, planuos, rengs, koordinuos ir vadovaus Rozalimo paslaugų centro  organizavimo veiklai, kol paslaugų centras bus įregistruotas.

    Paslaugų centras vykdys šias pagrindines funkcijas:

    Gamybinių paslaugų teikimas;

    Edukacinių, švietėjiškų paslaugų teikimas;

    Sporto, sveikatinimo ir kultūrinių paslaugų teikimas;

     Bendruomenės savanoriškos veiklos darbų koordinavimas.

   2015 m. lapkričio 17 d. Rozalimo seniūnijos seniūnas Vytautas Kanišauskas, seniūno pavaduotoja Rasa Petravičienė, Pakruojo rajono savivaldybės administracijos Strateginės plėtros ir statybos skyriaus vedėjas Gintaras Makauskas, šio skyriaus Planavimo ir investicijų poskyrio vedėja Lina Mykolaitytė,  VVG „Pakruojo rajono partnerystė direktorė Marija Žiubrienė susitikime, kuris vyko Rozalimo miestelyje, aptarė galimas vietas kur galėtų kurtis paslaugų centras, vietas apžiūrėjo. Šiuo metu svarbu numatyti ir suplanuoti savivaldybės (kitų programų ar fondų) investicijas, reikalingas paslaugų centro pastatams ar patalpoms pritaikyti veikloms.

Seniūnijos informacija