«

»

Sau
26
2016

Asbestinių stogų dangos keitimas

   Informuojame, kad pagal 2015 m. gruodžio 18 d. LR Žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-933 patvirtintą paramos paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones priėmimo 2016 metais grafiką nuo šių metų vasario mėn. 1 d.bus renkamos paraiškos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos srities „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ veiklą „Asbestinių stogų dangos keitimas“ (toliau – Priemonė).

   Kvietimą teikti paraiškas skelbia Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos.

   Daugiau informacijos: http://www.paramakaimui.com/paskelbtu-kvietimu-naujienos/vasario-1-d-pradedamos-rinkti-paraiskos-asbesto-stogu-dangos-keitimui-finansuoti/