«

»

Bal
14
2016

PRANEŠIMAS GYVENTOJAMS

  Informuojame, kad 2016 m. sausio 1 d. įsigaliojus naujam Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymui Nr. XII-1919:

  1. Asmenys, kurie iki šio įstatymo įsigaliojimo buvo įtraukti į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų  apskaitą pagal savivaldybę (registruoti prie savivaldybės), privalo iki liepos 31 d.  deklaruoti savo gyvenamąją vietą.

   2. Asmenys, kurie iki šio įstatymo įsigaliojimo deklaruodami savo gyvenamąją vietą nebuvo nurodę visų gyvenamosios vietos adresą sudarančių duomenų (buvo nurodyta tik gyvenamoji vietovė be gatvės pavadinimo ar namo numerio), iki liepos 31 d. privalo kreiptis į seniūniją dėl deklaruotos gyvenamosios vietos adreso pakeitimo (tikslinimo).

Išsamesnė informacija tel. (8 421)  43 268, seniūno pavaduotoja Rasa Petravičienė.