«

»

Bal
18
2016

Ataskaitinis susirinkimas

   Šių metų balandžio 16 d. Rozalime rinkosi miestelio bendruomenės nariai. Turėjo įvykti ataskaitinis – rinkiminis susirinkimas.   Deja, dėl mažo bendruomenės narių aktyvumo susirinkimas neturėjo sprendimų priėmimo galios, tad nauja taryba, bei pirmininkas nebuvo renkami. Tai bus padaryta kitame susirinkime.  Visgi bendruomenės pirmininkė V. Kazlauskienė pristatė savo ataskaitą, seniūnijos ataskaitą pateikė seniūnas V. Kanišauskas. Susirinkime dalyvavo ir seimo narys A. Matulas, Pakruojo rajono tarybos narys A. Žuvininkas. Gyventojai padiskutavo įvairiais klausimais. Minčių yra,  idėjų yra,  norisi tik aktyvesnio bendruomenės narių dalyvavimo. Tad kviečiame visus bendruomenės narius aktyviai dalyvauti sekančiame susirinkime. Primename, kad susirinkimas yra rinkiminis, tad vienokia ar kitokia forma savo pozicijas, nuomones, vizijas  išreikšti tikrai galima.

Seniūnijos informacija