«

»

Geg
06
2016

Pakruojo rajono savivaldybės jaunimo organizacijų 2016 m. projektų atrankos konkurso rezultatai

   Vadovaujantis 2016 m. vasario 18 d. Pakruojo rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-46 „Dėl Pakruojo rajono savivaldybės 2016 m. biudžeto patvirtinimo“ 5 priedo 2.3.2 punktu, Pakruojo rajono savivaldybės jaunimo organizacijų projektų finansavimo tvarkos aprašu, Pakruojo rajono savivaldybės jaunimo organizacijų projektų vertinimo komisijos pasiūlymu ir patvirtintu 2016 m. gegužės 4 d. Pakruojo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AV-356, nuspręsta finansuoti šiuos konkurso būdu atrinktus projektus.

     Finansavimą gauna ir LK „Rozalinas“ paraiška  “Oranžiniai vakarai“.

Jaunimo organizacijų projektų vertinimo komisijos informacija