«

»

Geg
13
2016

Mokytojui, dailininkui, literatui Jonui Švėgždai – 105

                                                                           „Jis buvo man ne tik dailės, bet ir gyvenimo mokytojas.“                                                                                                                                              (žurnalistė Angelė Jonaitienė) 

   Sukanka 105-eri metai, kai gimė mūsų krašto šviesuolis, ne vienu talentu apdovanota neeilinė asmenybė – Mokytojas Jonas Švėgžda.

   Jonas Švėgžda gimė 1911 m. gegužės 29 d. Juodžių kaime (Grinkiškio vlsč., Kėdainių aps.).

   Prieškaryje baigė Kauno aukštesniąją Meno mokyklą ir Kauno aukštesniąją Karo mokyklą. Pasirinko mokytojo darbą. Dirbo Šeduvos, Krakių, Kelmės, Panevėžio mokyklose.

  1945 m. už dalyvavimą antisovietinėje veikloje suimtas, tardytas ir įkalintas lageryje Sibire.1953 m., iškalėjęs 8-erius metus, ištremtas į Kazachstaną.

   1956 m., paleistas iš tremties, grįžo į Lietuvą, į Plaučiškių k. (Pakruojo raj.), kur jo laukė žmona ir trys vaikai.

   Tais pačiais metais pradeda dirbti Rozalimo vidurinėje mokykloje. Čia labiausiai ir atsiskleidė jo įvairialypis talentas, profesinis meistriškumas ir kūrybiškumas. Dėstė piešimą, braižybą, geografiją, kūno kultūrą. Treniravo mokinius ir pats žaidė krepšinį, futbolą, organizavo sporto varžybas, turistinius žygius pėsčiomis ir dviračiais. Aktyviai dalyvavo mokyklos ir kultūros namų saviveikloje, režisavo, vaidino, piešė dekoracijas. Puikiai valdė plunksną, rašė pasakas, eilėraščius, feljetonus, pjeses, intermedijas. Buvo nepakartojamas pasakotojas, puikiai grojo armonika, turėjo gražų balsą. Buvo aplinkinių kolūkių ir mokyklų dailininkas – apipavidalintojas, piešė plakatus, stendus, rašė šūkius, leido sienlaikraštį. Mokytojas buvo itin vertinamas ir gerbiamas tiek kolegų, tiek mokinių, tiek visų vietos gyventojų.

   1971 m., išėjęs į užtarnautą poilsį, Jonas Švėgžda atsidėjo savo mėgstamiausiam užsiėmimui – tapybai. Ne kartą dalyvavo tautodailininkų kūrybos parodose.

  Dar vienas pomėgis – sodininkavimas. Kas suskaičiuos, kiek išauginta vaismedžių, vaiskrūmių, dekoratyvinių medžių, krūmų ir gėlių! Kiekvienam, užėjusiam į jo namus, buvo be galo svetingas, vaišingas ir geranoriškas. Jo tapyti peizažai ir natiurmortai, puoselėti sodinukai pasklido ne vien po Rozalimo apylinkes…

   Mirė 1995 m. balandžio 19d., palaidotas Baisogalos (Radviliškio raj.) kapinėse.

   Gegužės 20 d., penktadienį, 13.00 val. kviečiame į Rozalimo kultūros namus, kur paminėsime Mokytojo Jono Švėgždos 105-ąsias ir jo sūnaus dailininko Algimanto Švėgždos 75-ąsias gimimo metines.

Rozalimo miestelio biblioteka