«

»

Bir
17
2016

,,Mes – gamtos vaikai“

(Iš kairės) V. Kraujutienė, sen. pavaduotoja R. Petravičienė, E. Impolis

   Rozalimo seniūnijos vardu, širdingai dėkojame Lietuvai pagražinti draugijos Pakruojo skyriui už kvietimą dalyvauti renginyje Lietuvai pagražinti draugijos  Pakruojo skyriaus 20- ečio paminėjime ,,Mes – gamtos vaikai“, kuris vyko 2016 m. birželio 16 d. Pakruojo miesto parke prie mini estrados. Linkime Jums dar ilgai gyvuoti ir savo veikla skleisti grožį visame kame.

    Tuo pačiu norime pasidžiaugti savo iškiliais žmonėmis ir juos pasveikinti, kurie šiame renginyje buvo apdovanoti Lietuvai pagražinti draugijos valdybos pirmininko Juozo Dingelio padėkos raštais:

      VIOLETAI KRAUJUTIENEI  Pakruojo raj. Žvirblonių žemės ūkio bendrovės vadovei – „Už Tėvynės meilės, gėrio, grožio idėjų puoselėjimą, visuomenės kultūros, tautinės savimonės, pilietiškumo ugdymą ir pasiaukojamą darbą Lietuvai, gražinant Žvirblonių gyvenvietę bei paramą draugijos veiklai“

       EGIDIJUI IMPOLIUI  Pakruojo raj. Rozalimo sen. mokytojui, LPD nariui –„Už visuomenės kultūros, tautinės savimonės, bendruomeniškumo ugdymą, vietovės tradicijų ir amatų saugojimą bei aplinkos grožio puoselėjimą“.

Seniūnijos informacija