«

»

Lie
22
2016

Primename

    Kapinėse (esamose ar buvusiose), kapinynuose, pilkapiuose, piliakalniuose, įtvirtinimuose, senųjų šventviečių vietose bet kokius kasinėjimus vykdyti  draudžiama.

    Fiziniai ir juridiniai asmenys, pažeidę šią nuostatą atsako įstatymų nustatyta tvarka.

    Radus žmogaus kaulus praneškite atitinkamoms institucijoms (policija, prokuratūra, seniūnija).