«

»

Rgs
20
2016

Didieji Rozalimiečiai

   2017 m. Rozalimo miestelis minės 250 metų sukaktį nuo tos datos kada pirmą kartą buvo paminėtas Klovainių bažnyčios metrikų knygoje. Spėjama, kad tais metais Rozalime buvo pastatyta Švč. Mergelės Marijos vardo medinė bažnyčia ir įsteigta parapija.

   Artėjant šiai gražiai progai norime priminti mūsų kraštui nusipelniusius, čia gyvenusius žymius  žmones, reikšmingus įvykius. Publikacijų seriją pradėsime nuo žmonių – Didžių Rozalimiečių.

Stasys Stakelė

Knygnešys, žmonių gerbiamas „biedniokų kunigas“

                      Stasys Stakelė. Gimė 1862 m. liepos 4 d. Adoravos kaime (Panevėžio apskr.). Mirė 1930 m. spalio 27 d. Rozalime, čia ir palaidotas. Kunigas, kovotojas už lietuvybę. 1885 m. baigė Žeimaičių kunigų seminariją Kaune ir buvo įšventintas kunigu. Knygnešystės veiklą pradėjo pirmaisiais kunigavimo metais Švėkšnos parapijoje. Gabeno ir platino lietuvišką spaudą. 1890 m. vasario – 1892 m. balandžio mėn. buvco ištremtas į Kretingos vienuolyną. Po tremties dirbo Pasvalio parapijoje. Čia platino draudžiamą spaudą. Įsteigė slaptą mokyklą. Už lietuvišką veiklą pakartotinai ištremtas į Kretingos vienuolyną. Čia kartu su kunigu ir knygnešiu F. Leliu įsirengė draudžiamos spaudos sandėlius, organizavo knygnešių tinklą. Atlikęs bausmę, negavo darbo Žemaitijos vyskupijos parapijose, todėl išvyko į Vilniaus kraštą. Dirbo įvairiose Vilniaus parapijose. Visur stengėsi diegti lietuvybę, už tai buvo lenkų nekenčiamas ir persekiojamas. 1927 m. apsigyveno Rozalimo miestelyje.

   Informacija paruošta pagal G. Juodytės biografinį žinyną „Pakruojo krašto žmonės“, 2005.

   Daugiau informacijos:  http://www.spaudos.lt/Knygnesiai/S_Stakele.htm ,

http://www.xxiamzius.lt/numeriai/2004/03/10/zvil_01.html

 

Jonas Danauskas

Skulptorius iš Rozalimo

    Jonas Danauskas. Gimė 1855 m. liepos 23 d. Žiurkių kaime.  Mirė 1937 m. spalio 29 d. Moniūnų kaime. Palaidotas Rozalimo miestelio kapinėse. Dievdirbys. Ir jo senelis, ir tėvas buvo savamoksliai drožėjai, droždavę skulptūras koplytėlėms, „mūkeles“ kryžiams. Šešis mėnesius mokėsi Varšuvos bažnytinių reikmenų dirbtuvėse. Vėliau kartu su broliu Antanu nusipirko Moniūnų kaime33 ha žemės vienkiemį, pramintą Starkyje, ir ten įsikūrė. Darė skulptūras koplytėlėms, antkapiams, drožė altorius, beatliejus. Tapė ir paveikslus (aliejumi ant drobės). Paliko per 300 įvairių skulptūrų ir apie 150 paveikslų.

    Informacija paruošta pagal G. Juodytės biografinį žinyną „Pakruojo krašto žmonės“, 2005.

     Daugiau informacijos: http://ejournal.emokykla.lt/muziejus18/index.php?action%5B%5D=IArticleShow::showArticle(5516

Matas Grigonis

Vaikų rašytojas, vertėjas, pedagogas

          Matas Grigonis. Gimė 1889 m. spalio 3 d. Miškinių vienkiemyje (Novoaleksandrovsko apskr.). Mirė1971 m. sausio 7 d. Panevėžyje. Vaikų rašytojas, vertėjas, pedagogas.1907 m. baigė Vilniaus gimnaziją, mokytojavo Panevėžyje, Voroneže, Jaroslavlyje, Anykščiuose. 1925-1929 m. Rozalimo progimnazijos direktorius. Parašė ir1913 m. išleido pirmąją lietuvišką poezijos knygą „Kvietkelis“, Prozos ir poezijos knygeles „Vaikų draugas“ (1913), „Į vaikučių širdis“ (1936), „Žemuogės (1960) ir kt. Surinko ir paskelbė liaudies žaidimų, gyvulių ir paukščių garsažodžių rinkinius: „200 žaidimų“ (1911), „Vaikų žaidimai“ (1912), “Šeimyniškiems vakarėliams pramogėlė“ (1914), „Žaidimų vainikas“(1919).

   Informacija paruošta pagal G. Juodytės biografinį žinyną „Pakruojo krašto žmonės“, 2005.

 Daugiau informacijos: http://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=DOC_O_5747_1&biRecordId=2363