«

»

Bal
12
2017

Pakruojo rajone uždaromi atliekų priėmimo punktai, naikinamos konteinerinės aikštelės

  VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras informuoja, kad Pakruojo rajone pradedami Lygumų, Rozalimo, ir Klovainių seniūnijų atliekų priėmimo punktų uždarymo darbai bei naikinamos Pakruojo rajono konteinerinės atliekų surinkimo aikštelės.

 Suteikus gyventojams individualias atliekų surinkimo ir rūšiavimo priemones, Pakruojo rajono savivaldybės tarybos sprendimu, naikinamos konteinerinės atliekų surinkimo aikštelės, esančios Guostagalio, Balsių, Bardiškių, Medikonių, Pamūšio, Plaučiškių, Stačiūnų, Šukionių,  Ūdekų, Degesių ir Jovarų gyvenvietėse.

  Šiaulių regione 2017-2018 metais, įgyvendinus projektą „Komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo infrastruktūros plėtra Šiaulių regione“, bus uždaromos  konteinerinės atliekų surinkimo aikštelės, esančios Linkuvos, Petrašiūnų, Pašvitinio, Pakruojo senamiesčio ir naujamiesčio, Pakruojo kaimo gyvenvietėse. Projekto įgyvendinimo metu, pagal Pakruojo rajono savivaldybės administracijos patvirtintą kolektyvinių mišrių komunalinių atliekų, antrinių žaliavų, pakuotės atliekų konteinerių aikštelių išdėstymo schemą, Pakruojo rajone planuojama įrengti 40 konteinerių aikštelių  bei numatyta įrengti didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelę Pakruojo mieste.

  Informuojame, kad uždarius Lygumų, Rozalimo ir Klovainių seniūnijų atliekų priėmimo punktus, didelių gabaritų, buitinio remonto, medienos, tekstilės, elektronikos, pavojingas atliekas bei antrines žaliavas gyventojai privalo vežti į Pakruojo atliekų priėmimo punktą, esantį Kuosiškių kaime arba į Aleknaičių didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelę, esančią Aleknaičių kaime, Lygumų seniūnijoje.

  Primename, kad uždarytuose atliekų priėmimo punktuose ir panaikintose konteinerių aikštelių vietose atliekas šalinti draudžiama.