«

»

Spa
09
2017

NETVARKOMOS KAPAVIETĖS

  Komisija, sudaryta Rozalimo seniūno 2015 m. birželio 18 d.  įsakymu Nr. V-2  „Dėl Rozalimo seniūnijai priklausančių kapinių kapaviečių pripažinimo neprižiūrimomis komisijos sudarymo“ 2017 metų spalio mėnesį atliko Rozalimo kapinių apžiūrą ir atrinko kapavietes, kurios yra netvarkomos. Ši apžiūra jau pakartotinė.

  Asmenys atsakingi už šių kapaviečių priežiūra bus įspėti, kad būtina susitvarkyti. Jeigu pagal esamus dokumentus nebus galimybės nustatyti atsakingo asmens ar nepavyks jo rasti,  tokios kapavietės bus žymimos (PAŽYMĖTA KUOLIUKAIS). Pažymėtų kapaviečių atsakingus asmenis prašome kreiptis į seniūniją dėl kontaktinių duomenų atnaujinimo. Neturintis galimybių kapaviečių prižiūrėti (dėl įvairiausių priežasčių) privalo kreiptis į seniūniją taip pat.

Primename: Iš kapinių lankymo, tvarkymo taisyklių:

   „…….19. Nustatęs, kad kapavietė yra netvarkoma (apleista), raštu įspėja už jos priežiūrą atsakingą asmenį, kad būtina ją sutvarkyti. Jeigu pagal esamus dokumentus nėra galimybės nustatyti atsakingo asmens ar nepavyksta jo rasti, paliekamas įspėjimas dėl kapavietės sutvarkymo. Jeigu per vienerius metus nuo įspėjimo kapavietė nesutvarkoma ir nesurandamas asmuo, atsakingas už kapavietės priežiūrą, kapinių prižiūrėtojo iniciatyva seniūnas gali sudaryti komisiją, kuri pripažintų šią kapavietę neprižiūrima. Laikotarpiu nuo įspėjimo iki kapavietės pripažinimo neprižiūrima, kapavietės sanitarinio tvarkymo darbus organizuoja kapinių prižiūrėtojas…..”

Seniūnijos informacija