«

»

Lap
03
2017

Rozalimo paslaugų centras

  2017 m. spalio 25 d. Vietos veiklos grupės „Pakruojo rajono partnerystė“ biure buvo surengtas pasitarimas dėl Rozalimo paslaugų centro steigimo ir Pakruojo rajono 2014–2020 metų vietos plėtros strategijos (VPS)  trečio kvietimo priemonių įgyvendinimo.

  Pasitarime dalyvavo Pakruojo rajono savivaldybės meras Saulius Gegieckas, mero pavaduotojas Jonas Juozapaitis, administracijos direktorė Erika Kižienė, Rozalimo seniūnijos seniūnas Vytautas Kanišauskas, seniūno pavaduotoja Rasa Petravičienė,  planuojamo steigti Rozalimo paslaugų centro vadovas Vilius Tribulas, VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ direktorė Marija Žiubrienė, finansininkė Jovita Trumpienė, viešųjų ryšių specialistė Saidana Areimienė.

  Pasitarimo dalyviai diskutavo apie partnerystės pagrindu kuriamo Rozalimo paslaugų centro steigimą,  apie galimus steigėjus, aiškinosi, kokių paslaugų labiausiai reikia Rozalimo seniūnijos ir aplinkinių kaimo vietovių gyventojams, kokios veiklos būtų ekonomiškai gyvybingos ir kokį poveikį paslaugų centras turėtų tikslinių socialinių grupių asmenims.

 VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ direktorė Marija Žiubrienė supažindino, kad įsteigtas paslaugų centras rengs vietos projekto paraišką pagal VPS pirmo prioriteto „Novatoriškas vietos ūkio vystymas“ priemonę „Kaimo gyventojams skirtų pagrindinių vietos paslaugų ir susijusios infrastruktūros gerinimas“, paramos suma vienam vietos projektui negali viršyti 97 641,22 Eur, paramos lyginamoji dalis iki 80 procentų.

Pakruojo VVG informacija