«

»

Lap
09
2017

Rozalimo paslaugų centras

  Jau rašėme, kad 2017 m. spalio 25 d. Vietos veiklos grupės „Pakruojo rajono partnerystė“ biure buvo surengtas pasitarimas dėl Rozalimo paslaugų centro steigimo ir Pakruojo rajono 2014–2020 metų vietos plėtros strategijos (VPS)  trečio kvietimo priemonių įgyvendinimo. Įsteigtas paslaugų centras rengs vietos projekto paraišką pagal VPS pirmo prioriteto „Novatoriškas vietos ūkio vystymas“ priemonę „Kaimo gyventojams skirtų pagrindinių vietos paslaugų ir susijusios infrastruktūros gerinimas“, paramos suma vienam vietos projektui negali viršyti 97 641,22 Eur, paramos lyginamoji dalis iki 80 procentų. Bus kuriamos darbo vietos.

  Rozalimo seniūnija pradėjo procedūras, kurios reikalingos, kad Rozalimo paslaugų centras būtų sukurtas. Esamoje situacijoje labai svarbūs yra ir žmogiškieji ištekliai.  Šiai dienai steigiamas paslaugų centras neturi vadovo. Tad norinčius, galinčius, gebančius ir veiklius žmones kviečiame prisidėti prie Rozalimo paslaugų centro kūrimo, o galbūt tapti ir jo vadovu.

  Visa informacija teikiama Rozalimo seniūnijoje.