«

»

Sau
24
2018

Parama asbestinių stogų dangos keitimui (2018 m.)

   Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – NMA) kviečia teikti paraiškas gauti paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (toliau – KPP) priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos srities „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ veiklą „Asbestinių stogų dangos keitimas“ (toliau – Priemonė).

   Paraiškos pagal KPP Priemonę priimamos nuo 2018 m. vasario 1 d. iki 2018 m. vasario 28 d.

  Paraiškas galima pateikti Dvaro g. 78, Šiauliai (NMA).

  Vasario 26 d. NMA specialistai atvyks į Pakruojo r. sav. Mažąją salę nuo 9.00 iki 12.00 val.

  Teikiant paraišką reikalinga nuvykti pas Pakruojo rajono savivaldybės ekologę su Nekilnojamojo turto registro pažyma dėl stogo inventorizacijos (reikia žinot stogo plotą).

   Visa informacija:

https://www.nma.lt/index.php/parama/lietuvos-kaimo-pletros-20142020-m-programa/priemoniu-sarasas/parama-asbestiniu-stogu-dangos-keitimui-2018-m/15330?tab=1