«

»

Geg
23
2018

INFORMACIJA GYVENTOJAMS

   Informuojame, kad š. m. balandžio 1–3 d. iš fiziškai susidėvėjusios požeminės kuro talpos, įrengtos namų valdoje,  esančioje Žvirblonių k.,  išsiliejo naftos produktai. Naftos produktai pateko į dirvožemį ir šalia namo esantį nuotekų šulinį, iš jo į UAB „Pakruojo vandentiekis” eksploatuojamus nuotekų tinklus. Dėl to buvo užteršti nuotekų tinklai, nuotekų siurblinė ir nuotekų valyklos rezervuarai bei paties savininko namų valda. Žvirblonių k. nuotekų valyklos darbas buvo sutrikdytas. Nevalytos nuotekos su naftos produktais pateko į paviršinius vandenis. Apžiūros metu buvo nustatyta, kad naftos produktai į nuotekų šulinį pateko per nelegaliai prijungtą lietaus surinkimo vamzdį.

    Dėl naftos produktų pašalinimo iš nuotekų tinklų, nuotekų siurblinės ir nuotekų valyklos Pakruojo rajono savivaldybė kreipėsi į tokias paslaugas atliekančią įmonę. Nuotekų valyklos darbas buvo atstatytas š. m. balandžio 16 d., tačiau buvo būtina išvalyti nuotekų siurblinėje ir valyklos rezervuaruose susidariusį dumblą, nes jame nusėdo naftos produktų. Darbus atliko UAB „Pakruojo vandentiekis” darbuotojai. Valymo darbai buvo baigti š. m. balandžio 30 d.

      Norime atkreipti dėmesį, kad tie rajono gyventojai (ypač ,,alytukų“ namų savininkai), kurių namų valdose vis dar yra seni, nenaudojami požeminiai kuro rezervuarai, susirūpintų naftos produktų likučių ir pačių talpų pašalinimu iš namų valdos. Priešingu atveju gali pasikartoti Žvirblonių kaime nutikęs atvejis (požeminė kuro talpa surūdijo, prakiuro ir naftos produktai išsiliejo į aplinką), kuris kainuotų ne vieną tūkstantį eurų.

          Dėl naftos produktų pridavimo prašome kreiptis į pavojingas atliekas priimančias įmones.

       Papildomai informuojame, kad paviršines (lietaus) nuotekas į buitinių nuotekų tinklus jungti draudžiama. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro2015 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. D1-744 „Dėl Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros naudojimo ir priežiūros taisyklių patvirtinimo” savavališkas paviršinių nuotekų šalinimo įrenginių prijungimas prie buitinių nuotekų tinklų užtraukia administracinę baudą ir turi būti atlyginama padaryta žala UAB „Pakruojo vandentiekis“. Įspėjame, kad UAB „Pakruojo vandentiekis” darbuotojai kiekvienais metais tikrina, ar gyventojai nėra prijungę paviršinių (lietaus) nuotekų šalinimo įrenginių į buitinių nuotekų tinklus.

   Atsižvelgdami į tai, kas išdėstyta, prašome Jūsų valdose esančius inžinerinius tinklus ir įrenginius eksploatuoti saugiai ir laikantis įstatymų.

Pakruojo rajono savivaldybės administracija

UAB „Pakruojo vandentiekis“ administracija