«

»

Spa
09
2018

INFORMACIJA APIE PASKELBTUS AUKCIONUS

I. PARDUODAMI OBJEKTAI:

            ………………………………………………………………

          20. Pastatas-kultūros namai (unikalus Nr. 6594-0005-1011), pastatas-ūkinis pastatas (unikalus Nr. 6594-0005-1022), pastatas-ūkinis pastatas (unikalus Nr. 6594-0005-1033), pastatas-ūkinis pastatas (unikalus Nr. 6594-0005-1044) ir statiniams priskirtas žemės sklypas (unikalus Nr. 4400-4539-3579)0,2714 ha, adresas: Vytauto g. 17, Rozalimas, Pakruojo r. sav. Pradinė bendra nekilnojamojo turto ir jam priskirto žemės sklypo pardavimo kaina 10 257,00 Eur (iš jos: pradinė nekilnojamojo turto pardavimo kaina 9 000,00 Eur; žemės sklypo pradinė pardavimo kaina 1 257,00 Eur (iš jos: žemės sklypo formavimo išlaidos 157,00 Eur)); kainos didinimo intervalas 100,00 Eur; viešo aukciono dalyvio registravimo mokesčio dydis 30,00  Eur; viešo aukciono dalyvio garantinio įnašo dydis 1 025,00 Eur.

                      ………………………………………………………..

             II. BENDROSIOS VIEŠŲ AUKCIONŲ SĄLYGOS

             1. Viešo aukciono dalyvio registravimo mokestis ir garantinis įnašas turi būti sumokėti iki registracijos į elektroninį aukcioną pradžios.

             2. Atsiskaitomoji sąskaita:

           2.1. viešo aukciono dalyvio registravimo mokesčiui, garantiniam įnašui, nekilnojamojo turto kainai, žemės sklypo formavimo išlaidoms sumokėti – Nr. LT894010045600057585 Luminor bank AB;

         2.2. nekilnojamam turtui priskirto žemės sklypo kainai sumokėti – Nr. LT147044060000443912 AB SEB bankas.

             3. Viešų aukcionų vykdymo būdas – elektroninis aukcionas.

         4. Vieši aukcionai vykdomi informacinių technologijų priemonėmis interneto svetainėje http://www.evarzytines.lt/, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės2014 m. spalio 28 d. nutarimu Nr. 1178 „Dėl Valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešo aukciono būdu tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintu Valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešo aukciono būdu tvarkos aprašu ir VĮ Turto banko generalinio direktoriaus2018 m. gegužės 30 d. įsakymu Nr. P1-142 patvirtintu Valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų elektroninio aukciono vykdymo valstybės informacinėje sistemoje procedūrų aprašu.

             III. VIEŠŲ AUKCIONŲ DALYVIŲ REGISTRAVIMAS

     Asmenys, ketinantys dalyvauti elektroniniame aukcione, registruojasi e-varžytinių sistemoje2018 m. lapkričio 13 d. 0.00 val. –2018 m. lapkričio 14 d. 24.00 val. Registracija leidžiama tik nurodytu registracijos laikotarpiu prie sistemos prisijungusiam naudotojui.

             IV. VIEŠŲ AUKCIONŲ DATA, LAIKAS

            2018 m. lapkričio 19 d. 9.00 val. –2018 m. lapkričio 22 d. 14 val.

             V. ATSISKAITYMO UŽ VIEŠAME AUKCIONE ĮGYTĄ NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ TERMINAS IR TVARKA 

         1. Viešo aukciono laimėtojas už įsigytą nekilnojamąjį turtą ir jam priskirtą žemės sklypą atsiskaito iš karto: nekilnojamojo turto kaina turi būti sumokėta ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų po nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo, nekilnojamam turtui priskirto žemės sklypo kaina – ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų po žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo.

               2. Nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutartis su viešo aukciono laimėtoju turi būti sudaryta per 15 kalendorinių dienų nuo viešo aukciono protokolo pasirašymo dienos. Nekilnojamam turtui priskirto žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutartis turi būti sudaryta ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo nekilnojamojo turto  pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo. Nekilnojamam turtui priskirto žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutartis sudaroma valstybės įmonėje Turto bankas (kodas 112021042).

              3. Nekilnojamojo turto ir žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutarčių sudarymo išlaidas, įskaitant atlyginimą notarui, apmoka viešo aukciono laimėtojas.

             4. Viešo aukciono laimėtojo garantinis įnašas įskaitomas kaip dalinė įmoka už įsigytą nekilnojamąjį turtą.

             VI. KITA INFORMACIJA

             1. Parduodamo turto apžiūra vyksta iš anksto susitarus su Pakruojo rajono savivaldybės administracijos Turto ir ūkio skyriaus atsakingais darbuotojais, Kęstučio g. 4, 83152 Pakruojis, tel.: (8 421) 69 075, el. paštas turtas@pakruojis.lt.

          2. Informaciją dėl nekilnojamojo turto ir nekilnojamam turtui priskirto žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutarčių projektų teikia Pakruojo rajono savivaldybės administracijos Turto ir ūkio skyriaus atsakingi darbuotojai, Kęstučio g. 4, 83152 Pakruojis, tel.: (8 421) 69 075, el. paštas turtas@pakruojis.lt.

               3. Išsamesnė informacija apie parduodamą nekilnojamąjį turtą pateikiama Pakruojo rajono savivaldybės interneto svetainėje (adresas: http://www.pakruojis.lt/go.php/turtas, skiltyje „TURTO PARDAVIMAS“).

                4. Informaciją apie saugomas ir kultūros paveldo teritorijas galima rasti pasinaudojus VĮ Registrų centro paslauga – REGIA arba regionų geoinformacinė aplinka – interneto svetainėje (adresas: https://www.regia.lt/map/pakruojo_r?lang=0 ).

                * Dėl tolimesnių veiksmų (po viešo aukciono laimėtojo nustatymo) bendrauti su Pakruojo rajono savivaldybės administracijos Turto ir ūkio skyriaus atsakingais darbuotojais, Kęstučio g. 4, 83152 Pakruojis, tel.: (8 421) 69 075.“