«

»

Sau
17
2019

Gyventojų skaičius seniūnijoje

   2019 m. sausio 1 dienai Rozalimo seniūnijoje gyvenamąją vietą deklaravusių asmenų skaičius siekia vos 1958 iš jų: vyrų – 952; moterų – 1006 (2017 m. – 2 010; 2016 m. – 2 079).

    Suskirsčius pagal amžiaus grupes ir lytis, skaičiai dalinasi:

Amžiaus grupė Vyrų Moterų Viso

2018 m.

2017 m.

2016  m.

2018 m.

2017 m.

2016  m.

2018 m.

2017 m.

2016  m.

Iki 7 metų

66

64

68

76

71

68

142

135

136

7-16 metų

75

80

82

68

74

82

143

154

164

16-18 metų

26

29

35

21

21

22

47

50

57

18-25 metų

98

97

97

73

84

103

171

181

200

25-45 metų

261

279

282

205

216

226

466

495

508

45-65 metų

281

276

282

297

296

289

578

572

571

65-85 metų

129

132

150

226

237

244

355

369

394

Nuo  85 metų

16

16

14

40

38

35

56

54

49

Viso

952

973

1 010

1 006

1 037

1 069

1 958

2 010

2 079