«

»

Rgp
13
2019

INFORMACIJA APIE PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMO „DĖL LEIDIMO KEISTI VIETOVĖS LYGMENS PAKRUOJO RAJONO ROZALIMO MIŠKO PARKO SPECIALŲJĮ PLANĄ IR PLANAVIMO TIKSLŲ NUSTATYMO“ PROJEKTĄ

  Informuojame, kad parengtas Pakruojo rajono savivaldybės tarybai sprendimo projektas DĖL LEIDIMO KEISTI VIETOVĖS LYGMENS PAKRUOJO RAJONO ROZALIMO MIŠKO PARKO SPECIALŲJĮ PLANĄ IR PLANAVIMO TIKSLŲ NUSTATYMO“.

  Planavimo tikslai:

  1. sudaryti sąlygas racionaliam šalies gamtinių, žemės gelmių išteklių naudojimui;

  2. derinti Pakruojo rajono savivaldybės ir savivaldybės teritorijoje gyvenančių ir veikiančių fizinių ir juridinių asmenų interesus dėl teritorijos naudojimo ir veiklos plėtojimo teritorijoje sąlygų.

  Numatoma keisti Rozalimo miško parko ribas ir sumažinti apie 8,8 ha miško parko plotą.

  Informaciją teikia Pakruojo rajono savivaldybės administracijos Strateginės plėtros ir statybos skyriaus Architektūros poskyrio vedėjas Artūras Šukys, 110 kabinetas, tel. (8 421)  69 080.

 Susipažinti su Pakruojo rajono savivaldybės tarybai parengto sprendimo projektu galima nuo 2019 m. rugpjūčio 13 d. iki 2019 m. rugpjūčio 28 d.:

  1. Pakruojo rajono savivaldybės interneto svetainėje www.pakruojis.lt
  2. Pakruojo rajono savivaldybės administracijos Strateginės plėtros ir statybos skyriaus Architektūros poskyryje, 110 kabinetas.
  3. Pakruojo rajono savivaldybės Rozalimo seniūnijos administracijos skelbimų lentoje (Sodžiaus g. 2A, Rozalimo mstl., Rozalimo sen., LT-83247, Pakruojo r. sav).

   Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai ir pastabos dėl sprendimo projekto teikiami raštu iki 2019 m. rugpjūčio 28 d. – Pakruojo rajono savivaldybės administracija, Kęstučio g. 4, 83152 Pakruojis, el. p. savivaldybe@pakruojis.lt

Situacine schema

Pakruojo rajono savivaldybės administracijos Strateginės plėtros ir statybos skyriaus Architektūros poskyrio informacija