«

»

Gru
11
2019

Informacija

  Gruodžio 15 d. (sekmadienį) – Advento rekolekcijos. Šv. Mišios 10 val., bus svečias kunigas.

  Gruodžio 24 d. (antradienį) – Kūčios. Privalomas pasnikas. Iškilmingos Bernelių Šv. Mišios bus aukojamos 20 val.

  Gruodžio 25 d. (trečiadienį) – Šv. Kalėdos.

Šv. Mišios bus aukojamos 10 val.

  Gruodžio 26 d. (ketvirtadienį) – II-oji Šv. Kalėdų diena. Šv. Mišios bus aukojamos 10 val.

  Sausio 1 d. (trečiadienį) – Naujieji 2020 metai.

Šv. Mišios bus aukojamos 10 val.

  Sausio 12 d. (sekmadienį) – Šeimų šventė Šiaulių miesto arenoje. Šventė arenoje prasidės Šv. Mišiomis 12 val.

Po to kunigo Leo iš JAV kulinarinė programa.

Kvietimus į šventę galima įsigyti Šiaulių vyskupijos pastoraciniame centre arba pas kleboną.

Rozalimo parapijos klebonas Remigijus Katilius