Rozalimo valsčiaus savanoriai

  Šie XX a. pradžioje atsikuriančios Lietuvos valstybės gynėjai, žmonių vadinti tiesiog savanoriais, tarpukario visuomenėje buvo žinomi ir gerbiami. O dabar primiršti. Jų vardus ir minimalius duomenis skelbiame norėdami priminti Lietuvai jos didvyrius. 

     Pritardamas „Versmės“leidyklos sumanymui, 10 tūkst. asmenų viršijantį savanorių sąrašą ir duomenis pagal Lietuvos valstybės centriniame archyve saugomas bylas parengė istorikas, ilgametis šio archyvo direktorius bei „Lietuvos valsčių“ serijos autorius ir bičiulis dr. Ričardas Čepas, už šį milžinišką valstybinės svarbos darbą nusipelnęs didelės pagarbos ir padėkos. Taip pat tariame nuoširdų ačiū Viliui Kavaliauskui už atliekamą didelį Vyčio Kryžiaus ordino kavalierių įamžinimo darbą ir už galimybę pasinaudoti jo parengtomis „Lietuvos karžygių“ enciklopedijomis.

     Pirmą kartą visų Lietuvos savanorių sąrašas viešai paskelbtas 2010 08 18 „Versmės“ leidyklos internetinėje svetainėje, apie šią publikaciją elektroniniais laiškais informuotos švietimo, kultūros ir mokslo įstaigos, žiniasklaida, Seimo ir vyriausybės nariai, kaimiškųjų seniūnijų bendruomenės, leidyklos bendradarbiai, autoriai, leidybos partneriai ir rėmėjai.

     Rozalimo valsčiaus savanoriai   

Adomaitis Jonas, Felikso sūnus Gimė 1899 06 24 Rozalimo mstl. Rozalimo vls. (Pakruojo r.). Įst. 1919 07 01, eilinis. Sav. LKKSK 1932 01 07. Liud. 1931 m. gyveno Šeduvoje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7776, išduotas 1932 01 15.
Balnionis Kazys, Benedikto sūnus Gimė 1899 02 24 Sturiškių k. Rozalimo vls. (Pakruojo r.). Vyr. puskarininkis. Tarnavo 1919 04 09–1921 11 28. 1929 m. gyveno Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3618, išduotas 1929 08 21.
Gelažėla Jonas, Petro sūnus Gimė 1899 08 29 Litkūnų k. Rozalimo vls. (Pakruojo r.). Vyr. puskarininkis. Tarnavo sav. 1919 04 09–1921 09 11, mobilizuotu – 1920 11 17–1921 12 03. 1929 m. gyv. Panevėžio mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3561, išduotas 1929 08 21.
Janauskas Aleksas, Jurgio sūnus Gimė 1895 08 23 Simaniškių k. Rozalimo vls. (Pakruojo r.). Kilęs iš Radviliškio vls. Jankūnų k. 1928 m. gyv. Šiaulių vls. Einoraičių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3692, išduotas 1929 10 21.
Jasiūnas Tomas, Kazio sūnus Gimė 1895 08 27 Debikonių k. Vadoklių vls. (Panevėžio r.). Metrikuose – Isiūnas. Tarnavo sav. 1919 05 22–1920 06 01. 1930 m. gyv. Razalimo vls. Simaniškių k., vėliau – Tautininkų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6933, išduotas 1931 06 31.
Jaškūnas Antanas, Karolio sūnus Gimė 1900 07 01 Jotainių k. Ramygalos vls. (Panevėžio r.). Tarnavo sav. 1919 05 22–1921 11 11. 1930 m. gyv. Rozalimo vls. Tautininkų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7697, išduotas 1931 12 23.
Kairys Antanas, Izidoriaus sūnus Gimė 1899 11 14 Dervelių k. Rozalimo vls. (Pakruojo r.). Tarnavo sav. 1919 04 04–1920 05 30, 1920 11 19–1922 04 05. Buvo bermontininkų nelaisvėje. 1931 m. gyv. Šiaulių apskr. Radviliškio vls. Vingeliškių vns. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6833, išduotas 1931 06 17.
Kasperavičius Kazys, Prano sūnus Gimė 1901 04 01 Meldinių k. Rozalimo vls. (Pakruojo r.). Puskarininkis. Tarnavo sav. 1919 05 17–1920 04 14. 1929 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3069, išduotas 1929 06 25.
Kurlinskas Juozas, Vinco sūnus Gimė 1896 07 18 Jučisrios vns. Rozalimo vls. (Pakruojo r.). Tarnavo sav. 1919 04 01–1921 10 06. 1929 m. gyv. Rozalimo vls. Mediniškių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2385, išduotas 1929 05 31.
Liubartas Vladas, Jono sūnus Gimė 1900 10 17 Barklainių k. Ramygalos vls. (Panevėžio r.). Mirė 1972 JAV. Vyčio Kryžiaus kavalierius. Vyr. puskarininkis. Tarnavo sav. 1919 03 23–1921 10 23. 1928 m. gyv. Panevėžio apskr. Rozalime, dirbo policininku. LKKSA – apdov. savanorio medaliu. Apdovanojimo liudijimas Nr. 713, išduotas 1928 08 29.
Mikelianas Leonas, Kazio sūnus Gimė 1902 11 28 Mediniškių k. Rozalimo vls. (Pakruojo r.). Tarnavo sav. 1919 07 01–1919 11 24, pašauktu – 1923 03 01–1924 10 07. 1929 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4579, išduotas 1930 02 15.
Petkevičius Jonas, Vlado sūnus Gimė 1900 11 15 Puziniškio dv. Rozalimo vls. (Pakruojo r.). Tarnavo sav. 1920 07 18–1924 01 01. 1929 m. gyv. Panevėžyje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3765, išduotas 1929 10 21.
Plikionis Kazys, Juozo sūnus Gimė 1900 01 19 Tarvydų k. Rozalimo vls. (Pakruojo r.). Tarnavo sav. 1919 07 02–1922 04 12. 1930 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5623, išduotas 1930 09 30.
Polujanskas Kazys, Kazio sūnus Gimė 1896 10 05 Dulkiškių k. Rozalimo vls. (Pakruojo r.). Vyr. puskarininkis. Tarnavo sav. 1919 06 08–1920 09 29, pašauktu – 1920 11 16–1921 03 13. 1932 m. gyv. Rozalimo vls. Bališkių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8613, išduotas 1932 06 13.
Poškus Juozas, Stasio sūnus Gimė 1899 10 14 Krumpių k. Rozalimo vls. (Pakruojo r.). Tarnavo sav. 1919 05 19–1921 12 01. 1928 m. gyv. Pakruojo mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 473, išduotas 1928 07 26.
Požėla Kazys, Kazio sūnus Gimė 1899 12 27 Bališkių k. Rozalimo vls. (Pakruojo r.). Grandinis. Tarnavo sav. 1919 07 14–1922 04 16. 1931 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6321, išduotas 1931 02 25.
Radauskas Justas, Martyno sūnus Gimė 1896 05 05 Gikonių k. Rozalimo vls. (Pakruojo r.). Tarnavo sav. 1919 05 01–1921 12 01. 1928 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3667, išduotas 1929 05 31.
Skrickas Stepas, Petro sūnus Gimė 1903 09 18 Gotautų k. Rozalimo vls. (Pakruojo r.). Puskarininkis. Tarnavo 1920 12 13–1924 01 01, po to tarnavo pasienio policininku. 1931 m. gyv. Šiaulių aps. Joniškio vls. Spirakių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8400, išduotas 1932 05 14.
Šlamas Jurgis, Jurgio sūnus Gimė 1894 09 20 Bajorų k. Užpalių vls. (Utenos r.). Tarnavo 1919 06 17–1923 05 01. 1928 m. gyv. Panevėžio aps. Rozalimo vls. Kriaušaičių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4261, išduotas 1929 11 21.
Šukis Povilas, Stasio sūnus Gimė 1900 04 12 Bališkių k. Rozalimo vls. (Pakruojo r.). Tarnavo 1919 04 04–1921 10 17. Buvo lenkų nelaisvėje. 1932 m. gyv. Radviliškio mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8888, išduotas 1932 11 30.
Šurna Bronius, Antano sūnus Gimė 1899 06 06 Sinkonių k. Rozalimo vls. (Pakruojo r.). Tarnavo 1919 07 16–1921 04 27, paleistas dėl ligos. 1929 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3933, išduotas 1929 11 13.
Šurna Stasys, Antano sūnus Gimė 1901 07 20 Sinkonių k. Rozalimo vls. (Pakruojo r.). Tarnavo 1919 08 23–1920 09 06. 1928 m. tarnavo Radviliškio policijos nuovadoje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2212, išduotas 1929 04 17.
Udavičius Ipolitas, Balio sūnus Gimė 1896 01 30 Meldinių k. Rozalimo vls. (Pakruojo r.). Tarnavo 1919 03 27–1922 04 05. 1923–1928 m. tarnavo Pakruojo girininkijoje, gyv. Daugšigalių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1662, išduotas 1929 02 19.
Ušinskas Martynas, Tado sūnus Gimė 1902 05 21 Maldžiūnų k. Rozalimo vls. (Pakruojo r.). Mirė 1927 03 01 Radviliškio mst. (Radviliškio r.). Tarnavo 1920 10 31–1921 10 26. Apdov. prašė tėvas, gyv. Panevėžio mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9067, išduotas 1933 03 28.
Vitkus Antanas, Kazio sūnus Gimė 1899 10 30 Laičių k. Rozalimo vls. (Pakruojo r.). Tarnavo 1919 06 01–1921 10 22. 1930 m. gyv. Šiaulių aps. Stačiūnų vls. Kalnelių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5558, išduotas 1930 08 11.

 Informacijos šaltinis – „Lietuvos valsčių“ serijos „Versmės“ leidykla

Parašykite komentarą

Your email address will not be published.