Bažnyčia

 

          Kontaktai

Švč. M. Marijos Vardo.
Rozalimas, LT-83247 Pakruojo r., tel. (421) 43496, mob. 868795045
Kleb. Remigijus Katilius. 

           Švč. Mergelės Marijos vardo bažnyčia

       Bažnyčią 1765 m. pastatė dvarininkai Rozalija Drabišienė-Bielozaraitė ir Adomas Drabišius. 1771m. jai dovanoti 8 valakai žemės su Gikonių ir Janonių kaimais; paskirtas kunigas.Apie 1773m. įsteigta parapija.

     Apie tai, kad Švč. Mergelės Marijos titulo bažnyčia 1766 ar1767 m. buvo ne tik įsteigta, bet ir pastatyta, liudija1767 m. kovo 21 d. ir1767 m. spalio 19 d. dokumentai. Tuo metu (1767 m.) buvo „parinktas tuščias sklypas” ir kunigo sodybai – sausoje vietoje „gale bažnyčios”; fundatoriai įsipareigojo pastatydinti sodyboje klėtį ir tvartą (arklidę), o kiti trobesiai turėjo iškilti „paties kunigo pastangomis”.

       1771 m. kovo 10 d. dokumente -  „Rozalino bažnyčios inventorius” , taip pat užfiksuoti nuo1766 m. parapijos valdoje, tad ir vietovėje, įvykę pokyčiai. „Tvirta medinė bažnyčia buvo skiedrų stogu, su dideliu kupolu” viduryje ir „dviem nedideliais bokšteliais virš įėjimo”. Priešais įėjimą į bažnyčią ant šventoriaus ribos stovėjo su vartais sutapdinta varpinė, kurioje kabėjo 3 varpai. Šventorius buvo aptvertas kartimis.

     1794 m. pastatyta nauja medinė bažnyčia.

     1850 m. bažnyčios šventorius baigtas apjuosti akmens mūro tvora su vartais, o1858 m. šventoriuje pastatyta medinė koplyčia su balkonu ir „skulptoriaus darbo altoriumi”.

    1886 m. virš ankstesnio pastato priekinės dalies arba priešais ją buvo pastatyti 2 bokštai,1890 m. inventoriuje įvardyti naujais; frontone tarp bokštų – nišoje virš pagrindinių durų – įkomponuota natūralaus dydžio medinė Jėzaus Kristaus Nazariečio statula. Tad XIX a. devintajame dešimtmetyje bažnyčia įgijo nūdienį vaizdą, juoba jog tuo metu buvo suremontuota šventoriaus tvora, pastatyti ir dabartiniai vartai su varteliais.

    Per miestelio gaisrą 1930 m. sudegė medinė varpinė. Išsilydė 3 varpai. Iš jų nulietas vienas.

Parašykite komentarą

Your email address will not be published.