«

»

Lap
17
2017

Informacija gyventojams dėl dvinarės rinkliavos už komunalinių atliekų išvežimą ir tvarkymą

  Primename gyventojams ir juridiniams asmenims, kad įvedus dvinarę vietinę rinkliavą už komunalinių atliekų išvežimą ir tvarkymą Pakruojo rajone, mokestis bus sudarytas iš dviejų dalių – pastoviosios ir kintamosios. Pastoviąją dedamąją moka visi nekilnojamojo turto savininkai, jų įgalioti asmenys arba savivaldybės būstų nuomininkai. Pastovioji dalis bus mokama už kiekvieną Jūsų būste deklaruotą asmenį. Pastoviosios dalies dydis asmeniui yra 21,72 Eur per metus, jis yra patvirtintas Pakruojo rajono savivaldybės tarybos.

 Kiekvienam daugiabučiame name savo gyvenamą vietą deklaravusiam gyventojui taikoma kintamoji įmokos dalis – 9,31 Eur. Taigi, gyventojas, gyvenantis daugiabučiame name per metus turės mokėti 21,72 Eur + 9,31 Eur = 31,03 Eur. Jeigu būste yra deklaruota daugiau gyventojų, ši suma dauginama iš gyventojų skaičiaus.

 Gyvenantiems individualiuose namuose, kintamosios dalies dydis priklauso nuo namo gyventojų naudojamo mišrių komunalinių atliekų konteinerio talpos ir išvežimų skaičiaus. Jei konteinerio talpa 0,12 m3, minimali kintamoji įmoka per metus už 12 išvežtų konteinerių yra 9,36 Eur, jei konteinerio talpa 0,24 m3 – 18,72 Eur, jei konteinerio talpa 1,1 m3 – 84,72 Eur per metus. Nuo 13-ojo konteinerio išvežimo, individualių namų gyventojams teks mokėti papildomai. Individualūs rūšiuojamų pakuočių, stiklo ir žaliųjų atliekų konteineriai tuštinami nemokamai.

  Nuo kintamosios dedamosios mokėjimo atleidžiama deklaravus nesinaudojimą nekilnojamojo turto objektu, kai gyventojas, už kurį skaičiuojama Vietinė rinkliava: atlieka privalomąją karo tarnybą, gydosi sveikatos priežiūros įstaigos stacionare arba apgyvendintas ar slaugomas stacionariose globos, auklėjimo ar slaugos įstaigose, yra suimtas ar atlieka laisvės atėmimo bausmę, mokosi mokymo įstaigoje ir gyvena ne pagal deklaruojamą gyvenamąją vietą (bendrabutyje, nuomoja būstą ir kt.), yra išvykęs.

 Mokėjimo pranešimai bus siunčiami savininkams arba vienam iš savininkų, ten, kur jie yra deklaravę savo gyvenamąją vietą. Mokėjimai bus perskaičiuoti už laikotarpį nuo 2017 m. balandžio 1 d. remiantis Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 30 d. sprendimu Nr. T-102.

 Taip pat norime atkreipti dėmesį, kad yra gyventojų, kurie vis dar nėra susitvarkę nuosavybės dokumentų: paveldėjus būstą po artimojo mirties ar pagal testamentą bei po pirkimo neįteisinus nuosavybės Registrų centre. Šiuo metu gyventojai kreipiasi dėl mokėjimo pranešimų, adresuotų mirusiam asmeniui. Vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais rinkliavą už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą, kol nebus sutvarkyti paveldėjimo dokumentai, Registrų centro duomenų bazėje nekilnojamojo turto savininkais bus įrašyti mirę turto savininkai. Kadangi rinkliavos administratorius privalo vadovautis Registrų centro duomenimis, mokėjimo pranešimai yra adresuoti mirusiųjų vardu. Kai yra sutvarkomi dokumentai, su Registrų centro išrašu reikia kreiptis į rinkliavos administratorių dėl duomenų patikslinimo.

  Visus iškilusius nesklandumus išspręsime kartu bendradarbiaudami.

Pakruojo rajono savivaldybės informacija