«

»

Lie
31
2019

Rozalimo seniūnija skelbia Rozalimo seniūnaitijos seniūnaičio rinkimus

   Kandidatu į seniūnaičius gali būti pilnametis seniūnaitijos gyventojas, deklaravęs gyvenamąją vietą toje seniūnaitijoje, kurioje jo kandidatūra siūloma seniūnaičiu. Kandidatus į seniūnaičius gali siūlyti tik tos seniūnijos, kurioje renkamas seniūnaitis, gyventojai, bendruomeninės organizacijos (Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 30 d. sprendimas Nr. T-158 „Dėl Pakruojo rajono savivaldybės seniūnaičių rinkimo ir atšaukimo tvarkos aprašo patvirtinimo“).

    Kartu su siūlymu turi būti pateikti šie dokumentai:

  • Kandidato sutikimas;
  • Pažyma apie kandidato deklaruotą gyvenamąją vietą;
  • Viena 3×4 cm nuotrauka.

  Gyventojų, bendruomeninių organizacijų pasiūlymai dėl kandidatų į seniūnaičius teikiami raštu iki2019 m. rugpjūčio 14 d. adresu: Sodžiaus g. 2a, Rozalimas, Pakruojo r. sav. arba el. p. rozalimas@pakruojis.lt.

  Susirinkimas, kurio metu atviru balsavimu bus renkamas Rozalimo seniūnaitijos seniūnaitis, vyks rugpjūčio 17 d. 16 val. Rozalimo kultūros namuose.

  Susirinkimo organizatorius Pakruojo rajono savivaldybės administracijos Rozalimo seniūnija.

  Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į seniūniją, tel. (8 421) 43 230 arba 8 698 33 547